Cisco 6800 serisi İlave Tuş Takımı kurulumuna genel bakış

Cisco IP Telefonu 6851 Multiplatform Telefon, yalnızca bir adet anahtar genişletme modülü destekler. Anahtar genişletme modülü 14 adet hat veya programlanabilir düğme ile iki sayfa sunar. Her sayfada 14 adet hat veya düğme bulunur.

İlave Tuş Takımı düğmeleri ve donanımı

Aşağıdaki tabloda, anahtar genişletme modülünün özellikleri anlatılmaktadır.

1

LCD ekranlar—Telefon numarasını, adı ve simgeyi gösterir. Simgeler hat durumunu ve o hatta atanmış telefon hizmetini belirtir.

2

Işıklı düğmeler—14 düğme. Her düğme bir hatta karşılık gelir (telefondaki ile aynı). Her düğmenin altındaki ışıklar karşılık gelen hattın durumunu gösterir:

 • ışık kapalı—Düğme yapılandırılmamış.

 • sürekli yanan yeşil—Hat doğru şekilde yapılandırılmış, başarıyla kaydedilmiş ve boşta.

 • sürekli yanan kırmızı—Hat kullanımda ve etkin bir çağrıya veya bekletmeye alınmış bir çağrıya sahip.

 • sürekli yanan/yanıp sönen sarı—Bu özellik ayarlanıyorken bir yapılandırma hatası oluştu.

3

Sayfa düğmeleri—2 düğme. Sayfa 1'e ilişkin düğme 1 olarak ve sayfa 2'ye ilişkin düğme 2 olarak etiketlenir. Her düğmede bulunan ışıklar aşağıdaki şekilde sayfanın durumunu gösterir:

 • sürekli yanan yeşil—Sayfa görüntüleniyor.

 • ışık kapalı—Sayfa görüntülenmiyor.

 • sürekli yanan sarı—Sayfa görüntülenmiyor ancak sayfada bir veya birden fazla uyarıya neden olan çağrı var.

Telefonunuzun İlave Tuş Takımı hakkında bilgi edinme

Yöneticiniz, telefonunuza eklenen temel genişletme modülü hakkında bilgiler isteyebilir. Bu bilgiler, sorun giderme amacı doğrultusunda temel genişletme modülünü benzersiz bir şekilde tanımlar.

1

Uygulamalara Basın .

2

Durum > Ayrılar öğesini seçin .

3

Operatör Konsol Birimi1 öğesini seçin.

4

Ayrıntılar'a basın.

Aksesuar ayrıntıları ekranında şu bilgileri görürsünüz:

 • Ad: Temel genişletme modülüne atanmış adı gösterir.

 • Birim etkinleştirildi: Bağlı temel genişletme modülü etkinleştirilmişse Evet, devre dışı bırakılmışsa Hayır ifadesini gösterir.

 • Birim çevrimiçi: Bağlı temel genişletme modülü çevrimiçiyse Evet, çevrimdışıysa Hayır ifadesini gösterir.

 • Donanım sürümü: Temel genişletme modülünün donanım sürümünü gösterir.

 • Yazılım sürümü: Temel genişletme modülüne yüklenmiş yazılım sürümünü gösterir.

 • VID: Giden çağrının gönderildiği telefonun dahili numarasını gösterir.

 • Seri numarası: Temel genişletme modülünün seri numarasını gösterir.

 • Ürün adı: Temel genişletme modülüne atadığınız adı gösterir.

 • Açıklama: Temel genişletme modülüne ilişkin açıklamayı gösterir. Örneğin Cisco IP Telefonu 6800 Temel Genişletme Modülü.

İlave Tuş Takımı kontrastını ayarlama

Ekranı okumayı kolaylaştırmak için temel genişletme modülü ekranının kontrastını ayarlayabilirsiniz.

1

Uygulamalara Basın .

2

Kullanıcı Tercihleri > Attendant konsol tercihlerini seçin.

3

Kontrast seviyesi öğesini seçin.

4

Kontrastı arttırmak için Gezinti tuş grubunun yukarı tuşuna, azaltmak içinse aşağı tuşuna basın.

5

Kontrast seviyesini kaydetmek için Kaydet öğesine basın.

Telefondan İlave Tuş Takımının görüntüleme modunu değiştirme

1

Uygulamalara Basın .

2

Kullanıcı Tercihleri > Attendant konsol tercihlerini seçin.

3

Görüntüleme modu öğesini seçin.

4

Bir görüntüleme modu seçmek için Gezinti tuş grubunun Seç düğmesine basın.

Seçenekler şunlardır:

 • İkisi de
 • Ad
 • İç
5

Görüntüleme modunu kaydetmek için Kaydet öğesine basın.