Installatieoverzicht toetsuitbreidingsmodule Cisco 6800-serie

De Cisco IP-telefoon 6851 voor meerdere platforms ondersteunt slechts één toetsuitbreidingsmodule. De toetsuitbreidingsmodule biedt 14 lijnen of programmeerbare knoppen en twee pagina's. Elke pagina bevat 14 lijnen of knoppen.

Knoppen en hardware voor toetsuitbreidingsmodule

In de volgende tabel worden de functies van de toetsuitbreidingsmodule beschreven.

1

LCD-schermen: geven het telefoonnummer, de naam en het pictogram weer. Pictogrammen geven de lijnstatus en de toegewezen telefoonservice voor deze lijn aan.

2

Oplichtende toetsen: 14 toetsen. Elke knop komt overeen met één lijn (hetzelfde als op de telefoon). De lampjes onder elke knop geven de status van de betreffende lijn als volgt aan:

 • lampje uit: de knop is niet geconfigureerd.

 • groen, onafgebroken: de lijn is correct geconfigureerd en geregistreerd, en bevindt zich in de status inactief.

 • rood, onafgebroken: lijn wordt gebruikt en heeft een actieve oproep of heeft een geparkeerd gesprek.

 • oranje, onafgebroken/knipperen: er is een configuratiefout opgetreden bij het instellen van deze functie.

3

Paginaknoppen: twee knoppen. De knop voor pagina 1 heeft het label 1 en de knop voor pagina 2 het label 2. De lampjes in elke knop geven als volgt de status van de pagina aan:

 • groen onafgebroken: de pagina staat in de weergave.

 • lampje uit: de pagina staat niet in de weergave.

 • oranje onafgebroken: de pagina staat niet in de weergave maar bevat een of meer overgaande gesprekken.

Informatie vinden over de toetsuitbreidingsmodule van uw telefoon

De beheerder vraagt u mogelijk om informatie over de toetsuitbreidingsmodule die aan de telefoon is toegevoegd. Met deze informatie kan de toetsuitbreidingsmodule worden geïdentificeerd voor het oplossen van problemen.

1

Druk op toepassingen .

2

Selecteer Status > Toegang.

3

Selecteer Apparatuur van telefoonoperator Unit1.

4

Druk op Details.

In het scherm Details accessoires ziet u de details:

 • Naam: hier wordt de naam weergegeven die is toegewezen aan de toetsuitbreidingsmodule.

 • Unit ingeschakeld: Ja of Nee wordt weergegeven als de aangesloten toetsuitbreidingsmodule is ingeschakeld of uitgeschakeld.

 • Unit online: Ja of Nee wordt weergegeven als de aangesloten toetsuitbreidingsmodule online of offline is.

 • Hardwareversie: geeft de hardwareversie van de toetsuitbreidingsmodule weer.

 • Softwareversie: geeft de softwareversie weer die op de toetsuitbreidingsmodule is geïnstalleerd.

 • VID: geeft het toestelnummer van de bellende telefoon weer vanwaar het uitgaande gesprek wordt verzonden.

 • Serienummer: geeft het serienummer weer van de toetsuitbreidingsmodule.

 • Productnaam: hier wordt de naam weergegeven die u hebt toegewezen aan de toetsuitbreidingsmodule.

 • Beschrijving: bevat een beschrijving van de toetsuitbreidingsmodule. Bijvoorbeeld Cisco IP-telefoon 6800 toetsuitbreidingsmodule.

Het contrast van de toetsuitbreidingsmodule aanpassen

U kunt het schermcontrast van de toetsuitbreidingsmodule aanpassen zodat het scherm eenvoudiger te lezen is.

1

Druk op toepassingen .

2

Selecteer Gebruikersvoorkeuren > Ant-consolevoorkeuren.

3

Selecteer Contrastniveau.

4

Druk op het navigatiecluster omhoog om het contrast te verhogen of omlaag om het contrast te verlagen.

5

Druk op Opslaan om het contrastniveau op te slaan.

De weergavemodus van de toetsuitbreidingsmodule wijzigen vanuit de telefoon

1

Druk op toepassingen .

2

Selecteer Gebruikersvoorkeuren > Ant-consolevoorkeuren.

3

Selecteer Weergavemodus.

4

Druk op de knop Selecteren op het navigatiecluster om een weergavemodus te kiezen.

De opties zijn:

 • Beide
 • Naam
 • Ext
5

Druk op Opslaan om de weergavemodus op te slaan.