Cisco 6800 -sarjan näppäinlaajennusmoduulin määrittämisen yleiskuvaus

Usean käyttöympäristön Cisco IP -puhelin 6851 tukee vain yhtä näppäinlaajennusmoduulia. Näppäinlaajennusmoduuli lisää puhelimeen 14 linjaa tai ohjelmoitavaa painiketta sekä kaksi sivua. Kullakin sivulla on 14 linjaa tai painiketta.

Näppäinlaajennusmoduulin painikkeet ja laitteet

Seuraava taulukko sisältää näppäinlaajennuksen toimintojen kuvaukset.

1

LCD-näytöt – Tuo näkyviin puhelimen numeron, nimen ja kuvakkeen. Kuvakkeet ilmaisevat linjan tilan ja linjalle määritetyn puhelinpalvelun.

2

Valaistut painikkeet – 14 painiketta. Kukin painike vastaa yhtä linjaa (vastaavasti kuin puhelimessa). Kunkin näppäimen kohdalla oleva valo ilmaisee vastaavan linjan tilan seuraavasti:

 • valo pois – painiketta ei ole määritetty.

 • tasainen vihreä – linja on määritetty ja rekisteröity oikein ja se on vapaana.

 • tasainen punainen – linja on käytössä tai sillä on aktiivinen tai pidossa oleva puhelu.

 • tasainen keltainen / vilkkuu – määritysvirhe tätä toimintoa määritettäessä.

3

Sivupainikkeet – 2 painiketta. Sivua 1 vastaava painike on merkitty 1, ja sivua 2 vastaava painike on merkitty 2. Kummankin painikkeen kohdalla oleva valo ilmaisee sivun tilan seuraavasti:

 • tasainen vihreä – sivu näkyy näytössä.

 • valo ei pala – sivu ei näy näytössä.

 • tasainen keltainen – sivu ei näy näytössä, mutta sivulla on vähintään yksi saapuva puhelu.

Puhelimen laajennusmoduulin tietojen etsiminen

Järjestelmänvalvoja voi pyytää tietoja puhelimeen lisätystä näppäinlaajennusmoduulista. Näitä tietoja käytetään näppäinlaajennuksen tunnistamiseen vianmääritystilanteissa.

1

Valitse Sovellukset .

2

Valitse Tila > Accessories.

3

Puheluvälittäjän konsoli 1.

4

Valitse Tiedot.

Lisälaitetiedot-ruudussa on seuraavat tiedot:

 • Nimi: näyttää näppäinlaajennukselle määritetyn nimen.

 • Laite käytössä: Kyllä tai Ei sen mukaan, onko kytketty näppäinlaajennus käytössä vai pois käytöstä.

 • Laite online: Kyllä tai Ei sen mukaan, onko kytketty näppäinlaajennus online- vai offline-tilassa.

 • Laiteversio: näyttää näppäinlaajennuksen laiteversion.

 • Ohjelmistoversio: näyttää näppäinlaajennuksen ohjelmistoversion.

 • VID: näyttää sen soittavan puhelimen alanumeron, josta lähtevä puhelu soitetaan.

 • Sarjanumero: näyttää näppäinlaajennuksen sarjanumeron.

 • Tuotenimi: näyttää näppäinlaajennukselle määrittämäsi nimen.

 • Kirjoita Kuvaus: Näyttää näppäinlaajennuksen kuvauksen. Esimerkiksi Cisco IP -puhelimen 6800 näppäinlaajennusmoduuli.

Puhelimen laajennusmoduulin kontrastin säätäminen

Voit säätää näppäimistölaajennusmoduulin näytön kontrastia niin, että näyttöä on helpompi lukea.

1

Valitse Sovellukset .

2

Valitse Käyttäjän asetukset > Attendant-konsolin asetukset.

3

Valitse Kontrastitaso.

4

Lisää kontrastia painamalla navigointipainiketta ylöspäin tai vähennä kontrastia painamalla painiketta alaspäin.

5

Tallenna valittu kontrastitaso valitsemalla Tallenna.

Puhelimen laajennusmoduulin näyttötilan muuttaminen puhelimesta

1

Valitse Sovellukset .

2

Valitse Käyttäjän asetukset > Attendant-konsolin asetukset.

3

Valitse Näkymätila.

4

Valitse näkymätila painamalla navigointipainikkeen Valitse-painiketta.

Vaihtoehtoja ovat:

 • Molemmat
 • Nimi
 • Alanumero
5

Tallenna näkymätila valitsemalla Tallenna.