Omówienie konfiguracji modułu rozszerzenia klawiatury do telefonów Cisco z serii 6800

Wieloplatformowy telefon IP Cisco 6851 może współpracować tylko z jednym modułem rozszerzenia klawiatury. Moduł rozszerzenia klawiatury zawiera 14 linii (klawiszy programowalnych) oraz dwie strony. Każda strona zawiera 14 linii/przycisków.

Przyciski i podzespoły modułu rozbudowy klawiatury

W poniższej tabeli opisano funkcje modułu rozbudowy klawiatury.

1

Wyświetlacze LCD — pokazują numer telefonu, nazwę i ikonę. Ikony wskazują stan linii oraz usługę telefoniczną przypisaną do tej linii.

2

Podświetlane przyciski — 14 przycisków. Każdy przycisk odpowiada jednej linii (tej samej, jak w telefonie). Kolorowe światełka w przyciskach sygnalizują stan odpowiedniej linii w następujący sposób:

 • zgaszone — przycisk nie jest skonfigurowany.

 • zielone, stałe — linia jest prawidłowo skonfigurowana i pomyślnie zarejestrowana oraz znajduje się w stanie bezczynności.

 • czerwone, stałe — linia jest używana i ma aktywne połączenie lub ma jedno zaparkowane połączenie.

 • pomarańczowe, stałe/migające — podczas konfigurowania tej funkcji wystąpił błąd konfiguracji.

3

Przyciski strony — 2 przyciski. Przycisk prowadzący do strony 1 jest oznaczony jako 1, a przycisk prowadzący do strony 2 jako 2. Kolorowe światełka w przyciskach sygnalizują stan odpowiedniej strony w następujący sposób:

 • zielone, stałe — strona jest wyświetlana.

 • zgaszone — strona nie jest wyświetlana.

 • pomarańczowe, stałe — strona nie jest wyświetlana, ale zawiera sygnalizację co najmniej jednego połączenia przychodzącego.

Znajdowanie informacji o module rozszerzenia klawiatury telefonu

Administrator może poprosić o informacje na temat modułu rozszerzenia klawiatury dodanego do telefonu. Informacje te w sposób jednoznaczny identyfikują moduł rozszerzenia klawiatury na potrzeby rozwiązywania problemów.

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz kolejno opcje Stan > Akcesoria.

3

Wybierz opcję Konsola operatora Unit1 (Attendant Console Unit1).

4

Naciśnij przycisk Szczegóły (Detail).

Na ekranie Szczegóły akcesoriów (Accessories details) widać następujące informacje:

 • Nazwa (Name): Nazwa przypisana do modułu rozszerzenia klawiatury.

 • Urządzenie włączone (Unit enabled): Wartość Tak lub Nie, zależnie od tego, czy moduł rozszerzenia klawiatury jest włączony, czy nie.

 • Urządzenie online (Unit online): Wartość Tak lub Nie, zależnie od tego, czy moduł rozszerzenia klawiatury jest w trybie online, czy offline.

 • Wersja sprzętu (Hardware version): Wersja sprzętu modułu rozszerzenia klawiatury.

 • Wersja oprogramowania: Wersja oprogramowania zainstalowanego w module rozszerzenia klawiatury.

 • VID: Numer wewnętrzny dzwoniącego telefonu, z którego jest wykonywane połączenie wychodzące.

 • Numer seryjny: Numer seryjny modułu rozszerzenia klawiatury.

 • Nazwa produktu (Product name): Nazwa przypisana do modułu rozszerzenia klawiatury.

 • Opis (Description): Opis modułu rozszerzenia klawiatury. Na przykład „Moduł rozszerzenia klawiatury telefonu IP Cisco 6800”.

Regulacja kontrastu modułu rozszerzenia klawiatury

Można dostosować kontrast ekranu modułu rozszerzenia klawiatury, aby ułatwić czytanie znajdujących się na nim informacji.

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje konsoli asystenta.

3

Wybierz opcję Poziom kontrastu (Contrast level).

4

W zespole nawigacyjnym naciśnij strzałkę w górę, aby zwiększyć kontrast, lub strzałkę w dół, aby go zmniejszyć.

5

Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać poziom kontrastu.

Zmiana trybu wyświetlania moduł rozszerzenia klawiatury z telefonu

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje konsoli asystenta.

3

Wybierz opcję Tryb wyświetlania (Display mode).

4

W zespole nawigacyjnym naciśnij przycisk Wybierz i wybierz tryb wyświetlania.

Dostępne opcje to:

 • Oba rodzaje
 • Nazwa
 • Wew.
5

Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać sposób wyświetlania.