Режимът на павилион ви позволява да замените началния екран на вашето Webex Устройство със собствено персонализирано уеб приложение, което хоствате и поддържате себе си.


Режимът на павилион не се поддържа на Desk Hub или DX.

Като пример режимът Kiosk може да се използва в приемни зони, където искате да покажете собствена марка, за да повишите практическата работа за първи път, като същевременно контролирате потребителското изживяване на Webex устройство.

Задаването на устройството в режим Kiosk дава възможност да се деактивират функциите, които не са видео, като например уайтбординг и екранно засипване, както и да се попречи на потребителите да променят настройките на устройството.

Типичен поток на калъф за използване на павилион:

В режим Kiosk все още можете да извършвате обаждания с устройството. В обаждане потребителското изживяване е същото като при всяко обаждане, но веднага след края на разговора устройството се връща към уеб приложението павилион.

Типични случаи на употреба биха могли да бъдат:

 • Виртуален рецепционист

 • Регистрация на посетител

 • Преглед на съоръжението

 • Дистанционни експертни услуги

Конфигуриране на режим павилион

Настройване на устройството за режим Kiosk през xAPI.

 1. Започнете с разрешаването на уеб двигателя, който е необходим за показване на уеб приложения.

  xКонфигуриране режим webEngine: На

 2. Задайте URL адреса на уеб приложението си.

  xКонфигурация ПотребителИнтерфейс павилион URL: "www.cisco.com"

  Ако павилионът не е в състояние да получи достъп до URL адреса, той ще покаже страница в режим на обслужване. Страницата също така показва IP адрес на устройството и бутон за повторен опит.

 3. Включете режим павилион.

  xКонфигурация ПотребителИнтерфейс павилион режим: На

  Сега трябва да виждате уеб приложението си като новия начален екран.

Препоръчителни настройки

Можете да прецизирате поведението на устройството си, като зададете конфигурации чрез xAPI. Препоръчваме ви винаги да задавате следното:

 1. Заключване на достъпа до елементи в панела Настройки. Настройките, които изискват удостоверяване, ще показват икона на катинар.

  xКонфигурация ПотребителИнтерфейс настройкиМену режим: Синхронизирана

  xКонфигурация ПотребителИнтерфейс режим на защита: Силен


  Това изисква да зададете фраза за достъп за всички потребителски акаунти с права на администратор.

 2. Забраняване на гласовия асистент:

  xКонфигурация ПотребителИнтерфейс помощник режим: Off

 3. Изключете ултразвука, за да предотвратите сдвояването на Webex приложения с устройството:

  xКонфигурация Аудио ултразвук MaxVolume: 0

Разрешаване на обаждания

За да позволите осъществяване на обаждания от уеб приложението си, включете настройката на манипулатора на SIP URL адреси:

 • xКонфигуриране уебинженер функции SipUrlHandler: На

След това можете да добавяте връзки към уеб приложението си, като използвате протокола sip. Например:

 • <a href="глътка:erica.talking@ivr.vc">Call Erica</a>

Достъп до панела "Настройки"

Панелът "Настройки" е скрит, когато устройството е в режим "Павилион". Като потребител на Admin може да искате да получите достъп до него и да видите IP адрес, диагностични съобщения или други настройки. За да отворите панела Настройки, докоснете три пъти с три пръста на екрана.

Този жест не е предназначен като функция за защита, а е просто да се намали шансът за непреднамерени промени да бъдат направени в настройките. За да намалите допълнително този риск, можете да заключите панела Настройки с:

 • xКонфигурация ПотребителИнтерфейс настройкиМену режим: Синхронизирана
 • xКонфигурация ПотребителИнтерфейс режим на защита: Силен

Други настройки

В режим Kiosk системата никога няма да влезе в състояние на полубук, но ще отиде в режим на готовност след определения брой минути. За да забраните режим на готовност:

 • xКонфигуриране в режим на готовност: Off

Можете допълнително да настроите настройките си на каквото има смисъл за местоположението и използването на павилионът ви. Например, за да разрешите отстраняването на шума:

 • xКонфигуриране аудио микрофони шумОтрицателен режим: Разрешено

Можете да забраните проследяването на високоговорителите, например:

 • xКонфигурационни камери Режим на високоговорителяTrack: Off

За да скриете стандартните бутони за повикване:

 • xКонфигурация ПотребителИнтерфейс функции HideAll: Вярно

Или, за да скриете конкретни бутони, например:

 • xКонфигурация ПотребителИнтерфейс функции повикване край: Скрит
 • xКонфигурация ПотребителИнтерфейс функции споделяне старт: Скрит

Възстановяване на павилион след всеки потребител

Гарантирайте, че уеб приложението Ви възстановява павилионът на началния екран след няколко минути неактивност.

Това може да стане с общи уеб модели, като например слушане за сензорни събития на елемента на тялото на уеб страницата, нулиране на таймер всеки път, когато потребител докосне екрана, и нулиране на павилион, ако таймерът достигне нула.