I hel skärms läge kan du ersätta hem skärmen på din Webex enhet med ett eget anpassat webb program som du är värd för och håller dig själv.


Hel skärms läge stöds inte på Skriv bords nav eller DX.

Som exempel kan du använda hel skärms läge i mottagnings områden där du vill att ditt eget varumärke ska förbättra förstahands sättet för första gången, samtidigt som du styr användar upplevelsen av Webexs enheten.

Om du ställer in enheten i hel skärms läge kan icke-videofunktioner inaktive ras, till exempel whiteboard-och screensharing, och hindra användare från att ändra enhets inställningarna.

Normalt flöde av en hel skärms väska:

I hel skärms läge kan du fortfarande ringa samtal med enheten. I ett samtal är användar upplevelsen densamma som i alla samtal, men så snart samtalet har avslut ATS återgår enheten till webbappen i World Wide Web.

Typiska användnings fall kan vara:

 • Virtuell receptionist

 • Besökares registrering

 • Funktions översikt

 • Fjärran vända expert tjänster

Konfigurera hel skärms läge

Ställ in enheten för hel skärms läge via xAPI.

 1. Börja med att aktivera webb motorn, vilket är nödvändigt för att Visa webb program.

  xConfiguration WebEngine-läge: På

 2. Ange URL: en till din webbapp.

  URL till xConfiguration UserInterface-kiosk: "www.cisco.com"

  Om kiosken inte kan komma åt URL: en visas sidan med tjänst läget. På sidan visas även enhetens IP adress och knappen försök igen.

 3. Slå på hel skärms läge.

  xConfiguration UserInterface-kiosk läge: På

  Nu ska du se din webbapp som den nya Start skärmen.

Rekommenderade inställningar

Du kan finjustera enhetens beteende genom att ställa in konfigurationer via xAPI. Vi rekommenderar att du alltid ställer in följande:

 1. Lås åtkomst till objekt i inställnings panelen. Inställningar som kräver autentisering kommer att visa en hänglås ikon.

  xConfiguration UserInterface SettingsMenu-läge: Låst

  Säkerhets läge för xConfiguration UserInterface: Avancerad


  Detta kräver att du anger en lösen fras för alla användar konton med administratörs behörighet.

 2. Inaktivera röst sekreteraren:

  xConfiguration UserInterface Assistant-läge: Av

 3. Stäng av ultraljud för att hindra Webex appar från att kopplas till enheten:

  xConfiguration ljud ultraljud MaxVolume: 0

Tillåta samtal

För att tillåta samtal från din webbapp aktiverar du inställningen SIP URL Handler:

 • xConfiguration WebEngine-funktioner SipUrlHandler: På

Sedan kan du lägga till länkar till din webbapp med SIP -protokollet. Till exempel:

 • < a href = "SIP: erica.talking@ivr.vc" > Call erica </a >

Öppna panelen Inställningar

Panelen Inställningar döljs när enheten är i hel skärms läge. Om du är en administratörs användare kan du få åtkomst till den och se IP adress, diagnostiska meddelanden eller andra inställningar. Om du vill öppna panelen Inställningar trycker du på tre gånger med tre fingrar på skärmen.

Denna gest är inte avsedd som en säkerhetsfunktion, utan är bara till för att minska risken för att oavsiktliga ändringar görs i inställningarna. Om du vill minska risken ytterligare kan du låsa panelen Inställningar med:

 • xConfiguration UserInterface SettingsMenu-läge: Låst
 • Säkerhets läge för xConfiguration UserInterface: Avancerad

Andra inställningar

I hel skärms läge kommer systemet aldrig att ange halv vilo läge, men det kommer att övergå till standby efter angivet antal minuter. Så här inaktiverar du standby-läget:

 • xConfiguration-kontroll för vilo läge: Av

Du kan finjustera inställningarna ytterligare så att de passar för platsen och användningen av din kiosk. Om du till exempel vill aktivera brus borttagning:

 • xConfiguration ljud-mikrofon – NoiseRemoval-läge: Aktiverad

Du kan inaktivera högtalar spårning, till exempel:

 • xConfiguration kameror SpeakerTrack-läge: Av

Så här döljer du standard knapparna för samtal:

 • xConfiguration UserInterface-funktioner HideAll: Sant

Eller så kan du dölja särskilda knappar, till exempel:

 • xConfiguration UserInterface-funktioner samtalets slut: Visas
 • xConfiguration UserInterface-funktioner dela start: Visas

Återställ kiosken efter varje användare

Kontrol lera att webb appen återställer kiosken till hem skärmen efter några minuters inaktivitet.

Det kan du göra med vanliga webb mönster, till exempel att lyssna efter tryck händelser på webb sidans Body-element, återställa en timer varje gång en användare Vidrör skärmen och återställa kiosken om tids gränsen är noll.