Преди да започнете

Достъп до рецепционист от портала за обаждащи се потребители. За стъпки как да влизам, вж Влезте в таблото за управление .

1

Когато провеждате активно повикване, осъществете второ повикване (или от набиране, или от панела с контакти).

2

След като повикването се свърже, щракнете КОНФ .

3

(По избор) За да премахнете конкретно обаждане от конференцията, задръжте курсора на мишката върху обаждането, което искате да премахнете, след което щракнете Край .

4

(По избор) За да излезете от разговора, щракнете Напуснете конференцията .


 

Ако вие сте инициаторът на конференцията, разговорът ще приключи за всички участници, освен ако разговорът не е разговор с 3 страни, тогава другите 2 страни ще се върнат към директно повикване. Ако сте участник в конференцията, конференцията ще остави другите страни свързани, ако напуснете конференцията.


 

Можете да започнете конферентен разговор с две повиквания, които вече са активни, като изберете едно от разговорите и след това задържите курсора на мишката върху разговора, за да добавите и щракнете конференция .

Искате ли да видите как се прави? Гледай това видео демонстрация как да осъществите конферентен разговор с помощта на рецепционист.