Innan du börjar

Få åtkomst till Receptionist från samtalsportalen. Anvisningar om hur du loggar in finns i Logga in på instrumentpanelen.

1

Under ett aktivt samtal ringer du ett andra samtal (antingen från uppringaren eller från kontaktpanelen).

2

När samtalet har anslutits klickar du på KONF.

3

(Valfritt) För att ta bort ett specifikt samtal från konferensen håller du markören över det samtal du vill ta bort och klickar sedan på Avsluta.

4

(Valfritt) För att avsluta samtalet klickar du på Lämna konferens.


 

Om du är konferensens initiativtagare avslutas samtalet för alla mötesdeltagare, såvida inte samtalet är ett 3-partssamtal, kommer de andra 2 parterna att återgå till ett direktsamtal. Om du är mötesdeltagare i konferensen lämnar konferensen de andra parterna anslutna om du lämnar konferensen.


 

Du kan starta ett konferenssamtal med två samtal som redan är aktiva genom att välja ett av samtalen och sedan föra markören över samtalet för att lägga till och klicka på Konferens.

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du ringer ett konferenssamtal med Receptionist.