Przed rozpoczęciem

Uzyskaj dostęp do recepcjonistkiz poziomu portalu użytkowników dzwoniących. Aby uzyskać instrukcje dotyczące logowania, zobacz Logowanie się do pulpitu nawigacyjnego.

1

Podczas aktywnego połączenia nawiąż drugie połączenie (z poziomu modułu wybierania numerów lub okienka kontaktów).

2

Po nawiązaniu połączenia kliknij przycisk CONF.

3

(Opcjonalnie) Aby usunąć określone połączenie z konferencji, najedź kursorem na połączenie, które chcesz usunąć, a następnie kliknij Zakończ .

4

(Opcjonalnie) Aby zakończyć połączenie, ale nadal pozostawić połączenie z innymi stronami, kliknij opcję Opuść konferencję.


 

Możesz rozpocząć połączenie konferencyjne z dwoma połączeniami, które są już aktywne, wybierając jedno z połączeń, a następnie najeżdżając kursorem na połączenie, aby dodać i klikając pozycję Konferencja.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj ten film demonstracyjny na temat nawiązywania połączenia konferencyjnego za pomocą recepcjonisty.