Przed rozpoczęciem

Uzyskaj dostęp do recepcjonisty z portalu użytkownika połączeń. Aby dowiedzieć się, jak się zalogować, zobacz Sign In (Zaloguj się do konsoli).

1

Podczas aktywnego połączenia należy nawiązać drugie połączenie (z poziomu dialera lub panelu kontaktów).

2

Po nawiązaniu połączenia kliknij przycisk CONF.

3

(Opcjonalnie) Aby usunąć określone połączenie z konferencji, przesuń kursor myszy nad połączenie, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

4

(Opcjonalnie) Aby zakończyć połączenie, kliknij opcję Opuść konferencję.


 

Jeśli jesteś inicjatorem konferencji, połączenie zakończy się dla wszystkich uczestników, chyba że połączenie jest połączeniem 3-stronicowym, pozostałe 2 strony powrócą do połączenia bezpośredniego. Jeśli jesteś uczestnikiem konferencji, konferencja opuści pozostałe strony połączone, jeśli opuścisz konferencję.


 

Połączenie konferencyjne można rozpocząć z dwoma połączeniami, które są już aktywne, wybierając jedno z połączeń, a następnie umieszczając kursor nad połączeniem w celu dodania i kliknięcia opcji Konferencja.

Chcesz zobaczyć, jak to zrobić? Obejrzyj tę demonstrację wideo, jak nawiązać połączenie konferencyjne za pomocą pracownika recepcji.