לפני שתתחיל

גש לפקידת קבלה מפורטל המשתמשים המתקשרים . לקבלת שלבים על אופן הכניסה, ראה כניסה ללוח המחוונים.

1

בעת שיחה פעילה, בצע שיחה שנייה (מהחייגן או מחלונית אנשי הקשר).

2

כאשר השיחה מתחברת, לחץ על CONF.

3

(אופציונלי) כדי להסיר שיחה ספציפית מהוועידה, רחף מעל השיחה שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על סיום.

4

(אופציונלי) כדי לצאת מהשיחה אך עדיין להשאיר את הצדדים האחרים מחוברים, לחץ על השאר ועידה.


 

באפשרותך להתחיל שיחת ועידה עם שתי שיחות שכבר פעילות על-ידי בחירת אחת מהשיחות ולאחר מכן ריחוף מעל השיחה כדי להוסיף וללחוץ על ועידה.

דוגמה

רוצה לראות איך הדבר מתבצע? צפה בהדגמת וידאו זו כיצד לבצע שיחת ועידה באמצעות פקידת קבלה.