Prije početka

Pristupite recepcioneru s korisničkog portala za pozivanje. Za korake kako se prijaviti se pogledajte Prijavite se na nadzornu ploču .

1

Kada ste u aktivni poziv, uputite drugi poziv (bilo s brojača ili iz okna s kontaktima).

2

Nakon što se poziv poveže, kliknite KONF .

3

(Izborno) Da biste uklonili određeni poziv iz konferencije, zadržite pokazivač miša iznad poziva koji želite ukloniti, a zatim kliknite Kraj .

4

(Neobavezno) Za izlaz iz poziva kliknite Napusti konferenciju .


 

Ako ste vi inicijator konferencije, poziv će se završiti za sve sudionike, osim ako je poziv trojki, tada će se druge 2 strane vratiti na izravni poziv. Ako ste sudionik konferencije, konferencija će ostaviti ostale strane povezane ako napustite konferenciju.


 

Možete započeti konferencijski poziv s dva poziva koja su već aktivna tako da odaberete jedan od poziva, a zatim zadržite pokazivač miša iznad poziva za dodavanje i kliknete Konferencija .

Želite li vidjeti kako se to radi? Pazi ovo video demonstracija o tome kako uspostaviti konferencijski poziv pomoću Recepcionara.