Før du starter

Få tilgang til resepsjonist fra brukerportalen for anrop. Hvis du vil ha trinn for hvordan du logger på, kan du se Logg på instrumentbordet .

1

Når du er i en aktiv samtale, foretar du et nytt anrop (enten fra oppringeren eller fra kontaktpanelet).

2

Når samtalen er koblet til, klikker du KONF .

3

(Valgfritt) Hvis du vil fjerne en bestemt samtale fra konferansen, holder du pekeren over samtalen du vil fjerne, og klikker deretter på Avslutt .

4

(Valgfritt) Hvis du vil avslutte samtalen, klikker du på Forlat konferansen .


 

Hvis du er initiativtaker til konferansen, avsluttes samtalen for alle deltakerne, med mindre samtalen er en trepartssamtale, vil de to andre deltakerne gå tilbake til en direkte samtale. Hvis du er deltaker i konferansen, vil konferansen etterlate de andre deltakerne tilkoblet hvis du forlater konferansen.


 

Du kan starte en konferansesamtale med to samtaler som allerede er aktive ved å velge en av samtalene og deretter holde pekeren over samtalen for å legge til og klikke på Konferanse .

Vil du se hvordan det gjøres? Se dette videodemonstrasjon om hvordan du foretar en konferansesamtale ved hjelp av resepsjonist.