Когато сте на повикване с помощта на Webex App , телефонът набюрото ви показва, че имате дистанционно активно обаждане. В зависимост от настройката си можете да преместите обаждането между приложението и телефона на бюрото си.

Въпреки че конкретната информация и меките клавиши, които се показват на телефона на бюрото ви, се различават в зависимост от конкретната ви настройка, ето как едно обаждане може да изглежда на телефона на Брандън, когато използва Webex App, за да говори с Бренда.

Можете да поставите повикване на изчакване в Webex App или от телефона на бюрото си. Докато сте на повикване в Webex App, изберете Още и след това изберете Задържане . На бюрото си телефон натиснете Възобнови. Или, на телефона си, натиснете и след това натиснете Възобнови в Webex App.


 

Списъкът ви с интервали в Webex App показва кога обаждането Ви е на изчакване независимо от това дали сте използвали телефона си или приложението, за да поставите разговора на изчакване.