Когато сте на повикване чрез Webex, на бюрото ви телефонът показва, че имате дистанционно активно обаждане. В зависимост от настройката, можете да местите разговор между приложението и телефона на бюрото си.

Въпреки че конкретната информация и меките клавиши, които се показват на вашия телефон на бюрото, се различават в зависимост от конкретната настройка, ето как може да изглежда обаждането на телефона на Брандън, когато използва Webex, за да говори с Бренда.

Можете да задържите обаждането в Webex или от телефона на бюрото си. Докато сте в разговор в Webex, изберете Още и след това изберете Задържане . На бюрото си натиснете Възобновяване. Или на телефона натиснете и след това натиснете Подновете в Webex.


 

Списъкът с интервали в Webex показва кога обаждането ви е задържано, независимо дали сте използвали телефона или приложението, за да задържите обаждането.