Wanneer u in gesprek bent met de Webex-app, geeft bureautelefoon aan dat ueen actief extern gesprek hebt. Afhankelijk van uw instellingen, kunt u het gesprek verplaatsen tussen de app en uw bureautelefoon.

Hoewel de specifieke informatie en softkeys die op uw bureautelefoon worden weergegeven, verschillen deze afhankelijk van uw specifieke instellingen, is dit hoe een gesprek er mogelijk uit ziet op de telefoon van Brandon wanneer hij Webex App gebruikt om met Brenda te praten.

U kunt een gesprek in de wacht zetten in de Webex-app of vanuit uw bureautelefoon. Tijdens een gesprek in de Webex-appselecteert u Meer en vervolgens Inwacht. Druk op bureautelefoon hervatten . Of druk op uw telefoon op en druk vervolgens op Hervatten in Webex-app.


 

Uw lijst met ruimten in de Webex-app geeft weer wanneer uw gesprek in de wacht staat, ongeacht of u uw telefoon of de app hebt gebruikt om het gesprek in de wacht te zetten.