Når du er i en samtale ved hjelp av Webex, viser bordtelefonen at du har en ekstern aktiv samtale. Avhengig av oppsettet kan du flytte samtalen mellom appen og bordtelefonen.

Selv om den spesifikke informasjonen og hurtigtastene som vises på bordtelefonen din, varierer avhengig av det bestemte oppsettet ditt, kan det hende at en samtale kan se ut på Brandons telefon når han bruker Webex til å snakke med Brenda.

Du kan sette en samtale på vent i Webex eller fra bordtelefonen. Når du er i en samtale i Webex, velger du Mer og deretter Hold . Trykk Fortsett på bordtelefonen. Du kan også trykke på telefonen og deretter trykke Fortsett i Webex.


 

Spaces-listen i Webex viser når samtalen er på vent, uansett om du brukte telefonen eller appen til å sette samtalen på vent.