Når du er i en samtale ved hjelp av Webex-appen, viser bordtelefon at du har en Eksternt aktiv samtale. Avhengig av oppsettet kan du flytte samtalen mellom appen og bordtelefon.

Selv om den spesifikke informasjonen og funksjonstastene som vises på bordtelefon, varierer avhengig av oppsettet ditt, kan en samtale se slik ut på Brandons telefon når han bruker Webex-appen til å snakke med Brenda.

Du kan sette en samtale på vent i Webex-appen eller fra bordtelefon. Mens du er i en samtale i Webex-appen, velger du Merog velg deretter Vent . Trykk på på bordtelefon Fortsett . Eller trykk på på telefonenthe Hold keyog trykk deretter på Fortsett i Webex-appen.


 

Områdelisten din i Webex-appen vises når samtalen er satt på vent uavhengig av om du brukte telefonen eller appen til å sette samtalen på vent.