Når du er i en samtale ved hjelp av Webex App, viser bordtelefonen at du har en ekstern aktiv samtale. Avhengig av oppsettet kan du flytte samtalen mellom appen og bordtelefonen.

Selv om den spesifikke informasjonen og hurtigtastene som vises på bordtelefonen din, varierer avhengig av det bestemte oppsettet ditt, kan det hende at en samtale kan se ut på Brandons telefon når han bruker Webex App til å snakke med Brenda.

Du kan sette en samtale på vent i Webex App eller fra bordtelefonen. Når du er i en samtale i Webex App, velger du Mer og deretter Hold . Trykk Fortsett på bordtelefonen. Du kan også trykke på telefonen og deretter trykke Fortsett i Webex App.


 

Spaces-listen i Webex App viser når samtalen er på vent, uansett om du brukte telefonen eller appen til å sette samtalen på vent.