Webex'i kullanarak bir aramadayken, masa telefonunuz Uzaktan etkin aramanız olduğunu gösterir. Kurulumunıza bağlı olarak çağrıyı uygulama ve masa telefonunuz arasında hareket ettirebilirsiniz.

Masa telefonunda görünen belirli bilgiler ve yazılım tuşları belirli kuruluma bağlı olarak farklı olsa da, Brenda ile konuşmak için Webex'i kullandığında bir çağrının Brandon'ın telefonuna nasıl bak olabileceği aşağıdaki gibi olur.

Webex'te veya masa telefonunuzla çağrıyı üzerine alabilirsiniz. Webex'te arama yaparken Daha fazla öğesini ve ardından Hold öğesiniseçin. Masa telefonuz üzerinde Sürdür 'e basın. Bunun ardından, telefonunuzu kullanarak Webex'te Sürdür'ebasın.


 

Webex'te alan listeniz, telefonunuzu mu yoksa çağrıyı tutmak için uygulamayı mı kullandığınıza bakılmaksızın çağrınız ne zaman hatta olduğunu gösterir.