כאשר אתה נמצא בשיחה באמצעות Webex App, טלפון השולחן שלך מראה שיש לך שיחה פעילה מרחוק . בהתאם להגדרה שלך, באפשרותך להעביר את השיחה בין האפליקציה לטלפון השולחני שלך.

למרות שהמידע הספציפי והמפתחות הרכים המוצגים בטלפון השולחני שלך משתנים בהתאם להגדרה הספציפית שלך, כך שיחה עשויה להיראות בטלפון של ברנדון כשהוא משתמש באפליקציית Webex כדי לדבר עם ברנדה.

אתה יכול לשים שיחה בהמתנה באפליקציית Webex או מהטלפון השולחני שלך. בעת שיחה ב- Webex App, בחר עוד ולאחר מכן בחר החזק. בטלפון השולחני לחץ על המשך העבודה. לחלופין, בטלפון שלך, לחץ ולאחר מכן הקש על המשך פעילותו באפליקציית Webex.


 

רשימת הרווחים שלך ב- Webex App מציגה מתי השיחה שלך בהמתנה , ללא קשר לשאלה אם השתמשת בטלפון או באפליקציה כדי להשהות את השיחה.