Gdy jesteś w trakcie połączenia za pomocą aplikacji Webex, telefon biurkowy pokazuje, że masz zdalne aktywne połączenie. W zależności od konfiguracji można przenieść połączenie między aplikacją a telefonem biurkowym.

Chociaż konkretne informacje i klawisze programowe wyświetlane na telefonie biurkowym różnią się w zależności od konkretnej konfiguracji, oto jak może wyglądać połączenie na telefonie Brandona, gdy używa aplikacji Webex do rozmowy z Brendą.

Połączenie można wstrzymać w aplikacji Webex lub z telefonu biurkowego. Podczas połączenia w aplikacji Webex wybierz Więceja następnie wybierz Zawieś. Naciśnij przycisk Wznów na telefonie biurkowym. Lub w telefonie nacisnąćthe Hold keya następnie naciśnij przycisk Wznów w aplikacji Webex.


 

Lista obszarów w aplikacji Webex jest wyświetlana, gdy połączenie jest zawieszone, niezależnie od tego, czy telefon lub aplikacja została użyta do wstrzymania połączenia.