Gdy prowadzisz rozmowę za pomocą aplikacji Webex, telefon stacjonarny pokazuje, że masz zdalne aktywne połączenie. W zależności od konfiguracji możesz przenosić połączenie między aplikacją a telefonem stacjonarnym.

Chociaż konkretne informacje i programowe wyświetlane na telefonie stacjonarnym różnią się w zależności od konkretnej konfiguracji, oto jak połączenie może wyglądać na telefonie Brandona, gdy używa aplikacji Webex do rozmowy z Brendą.

Możesz zawiesić połączenie w aplikacji Webex lub z telefonu stacjonarnego. Podczas rozmowy w aplikacji Webexwybierz pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Wstrzymaj. Na telefonie stacjonarnym naciśnij przycisk Wznów. Lub na telefonie naciśnij, a następnie naciśnij Przycisk wznawiania w aplikacji Webex.


 

Lista miejsc w aplikacji Webex pokazuje, kiedy połączenie jest wstrzymane, niezależnie od tego, czy do wstrzymania połączenia użyto telefonu, czy aplikacji.