Když voláte pomocí aplikace Webex, váš stolní telefon ukazuje, že máte vzdálený aktivní hovor. V závislosti na nastavení můžete hovor přesouvat mezi aplikací a stolním telefonem.

Ačkoli se konkrétní informace a softwarové klávesy, které se zobrazují na vašem stolním telefonu, liší v závislosti na vašem konkrétním nastavení, zde je návod, jak může hovor vypadat na Brandonově telefonu, když používá aplikaci Webex k rozhovoru s Brendou.

Hovor můžete přidržet v aplikaci Webex nebo ze stolního telefonu. Při hovoru v aplikaci Webexvyberte Další a pak vyberte Podržet. Na stolním telefonu stiskněte Životopis. Nebo v telefonu stiskněte a stiskněte Pokračovat vaplikaci Webex.


 

Seznam prostorů v aplikaci Webex zobrazuje, kdy je váš hovor přidržen bez ohledu na to, zda jste k přidržení hovoru použili telefon nebo aplikaci.