Når du er i et opkald ved hjælp af Webex, viser din fastnettelefon, at du har et aktivt opkald via Remote. Afhængigt af din opsætning kan du flytte opkaldet mellem appen og din fastnettelefon.

Selvom de specifikke oplysninger og nøglenøgler, der vises på din fastnettelefon, varierer afhængigt af din specifikke opsætning, kan et opkald se ud for Brandons telefon, når han bruger Webex til at tale med Brenda.

Du kan sætte et opkald på hold i Webex eller fra din fastnettelefon. Under et opkald i Webexskal du vælge Mere og derefter vælge Hold . På din fastnettelefon skal du trykke på Genoptag. Eller tryk på Genoptag i Webex på din telefon.


 

Listen over dine rum i Webex vises, når dit opkald er i venteposition, uanset om du har brugt din telefon eller appen til at sætte opkaldet i venteposition.