Kada ste na pozivu koristeći Webex, vaš stoni telefon pokazuje da imate daljinski aktivan poziv. U zavisnosti od podešavanja, možete da premestite poziv između aplikacije i telefona na stolu.

Iako se određene informacije i mekinje koje se prikazuju na vašem stonog telefonu razlikuju u zavisnosti od određenog podešavanja, evo kako bi poziv mogao da izgleda na Brendonov telefon kada koristi Webex za razgovor sa Brendom.

Poziv možete da odložite u Webexu ili sa telefona na stolu. Tokom poziva u programu Webexizaberite stavku Više, a zatim izaberite zadrži. Na vašem stolu pritisnite biografiju. Ili na telefonu pritisnite, a zatim pritisnite taster Resume uWebexu.


 

Lista razmaka u webexu prikazuje kada je vaš poziv na čekanju bez obzira na to da li ste koristili telefon ili aplikaciju da biste pozvali na čekanje.