Kada ste na pozivu koristeći Webex App, vaš stoni telefon pokazuje da imate daljinski aktivan poziv. U zavisnosti od podešavanja, možete da premestite poziv između aplikacije i telefona na stolu.

Iako se određene informacije i mekinje koje se prikazuju na vašem stonog telefonu razlikuju u zavisnosti od određenog podešavanja, evo kako bi poziv mogao da izgleda na Brendonov telefon kada koristi Webex App za razgovor sa Brendom.

Poziv možete da odložite u Webex Aplikaciji ili sa telefona na stolu. Dok ste na pozivu u aplikaciji Webex, izaberite stavku Još, a zatim izaberite stavku Zadrži. Na vašem stolu pritisnite biografiju. Ili, na telefonu pritisnite, a zatim pritisnite taster Resume uWebex Aplikaciji.


 

Lista razmaka u aplikaciji Webex prikazuje kada je vaš poziv na čekanju bez obzira na to da li ste koristili telefon ili aplikaciju da biste pozvali na čekanje.