När du är i ett samtal med Webex-appen visar skrivbordstelefonen att du har ett Remote aktivt samtal. Beroende på din konfiguration kan du flytta samtalet mellan appen och skrivbordstelefonen.

Även om den specifika informationen och de programstyrda knapparna som visas på skrivbordstelefonen skiljer sig beroende på din specifika konfiguration, så kan ett samtal se på Brandons telefon när han använder Webex-appen för att prata med Brenda.

Du kan parkera ett samtal i Webex-appen eller från skrivbordstelefonen. Under ett samtal i Webex-appen väljer du Meroch välj sedan Parkera. Tryck på Återuppta på skrivbordstelefonen. Eller tryck på telefonenthe Hold keyoch tryck sedan på Återuppta i Webex-appen.


 

Din utrymmeslista i Webex-appen visar när ditt samtal är parkerat oavsett om du använde telefonen eller appen för att parkera samtalet.