Můžete vidět, zda vám někdo nevolal z mobilní číslo nebo do zaměstnání, a pak mu můžete zavolat zpět na stejné číslo. Pokud pod jménem této osoby není žádné číslo, jednalo se o hovor v aplikaci Webex .

Schůzky zobrazují adresu služby Webex (například bsong@<company name=""> .webex.com) nebo název prostoru, ve kterém se nacházíte dva nebo více osob.

Když je hovor přesměrován nebo přesměrován, aplikace Webex zobrazí informace o volajícím a o tom, odkud byl hovor přesměrován nebo přesměrován. To zahrnuje hovory přesměrované nebo přesměrované ze skupin sdružených linek, front call centra a výkonných asistentů.

Pokud máte nastavit Hostitelem služby Webex Calling nebo vaše volání je poskytovatel služeb se vaše historie volání synchronizuje mezi počítačem a mobilními aplikacemi a také ve stolní telefon. V historie volání své mobilní aplikace tedy uvidíte schůzku, ke které jste se připojili z počítače.

1

Přejít na a vyberte možnost Všechny zobrazte všechny hovory a schůzky, které jste měli nebo vybrali Zmeškano a filtrujte podle těch, které jste zmeškali.

2

Můžete někomu zavolat zpět přímo z historie volání tak, že umístíte ukazatel nad položkou a zvolíte, zda ji chcete provést Zvuk nebo Video hovoru.

V případě hovorů od ostatních lidí pomocí aplikace Webex máte možnost odeslat zprávu nebo jim zavolat.

U telefonních hovorů od lidí, kteří nepoužívají aplikaci Webex , však máte možnost na hovor vrátit.

3

Kliknutím pravým tlačítkem na položku v historie volání otevřete seznam možností, které jsou na dosah ruky. Seznam možností se může lišit v závislosti na tom, jak vám daná osoba volala, zda také používá aplikaci Webex nebo má nastavit osobní místnost pro schůzky.

1

Přejít na zobrazíte všechny hovory, které jste uskutečnili a přijali v aplikaci Webex , nebo na schůzkách, které jste měli. Pokud jste nějaké propásli, zobrazí se červeně.

2

Přímo z historie volání klepněte na položku, chcete-li se vrátit na hovor se zvukem.

3

Potažením doleva (iPhone a iPad ) nebo dlouze stisknout (Android) na položce, kterou chcete odstranit:

  • Klepněte na Odstranit vybranou položku odstraníte.
  • Klepněte na Vyberte možnost Další , Vyberte možnost Vše , pak Odstranit odstraníte všechny položky.
4

Klepněte na vedle položky zobrazíte další podrobnosti o daném hovoru nebo schůzce, například čas a dobu trvání. Z okna podrobnosti hovoru také můžete zavolat osobě zpět.

1

Přejít na a vyberte možnost Všechny zobrazte všechny hovory a schůzky, které jste měli nebo vybrali Zmeškano a filtrujte podle těch, které jste zmeškali.

2

Umístěte ukazatel nad položku a vyberte možnost Zavolejte pro volání přímo z historie volání.