Możesz sprawdzić, czy ktoś zadzwonił do Ciebie ze swojego numeru służbowego lub komórkowego, a następnie oddzwonić pod ten sam numer. Jeśli pod nazwiskiem osoby nie ma numeru, było to połączenie z aplikacją Webex App.

W spotkaniach wyświetlany jest adres Webex (na przykład bsong@<company name=""> .webex.com) lub nazwę obszaru, w którym przebywasz z co najmniej dwiema osobami.

Gdy połączenie zostanie przekierowane lub przekierowane, aplikacja Webex App wyświetla informacje o dzwoniącym oraz o tym, skąd zostało przekierowane lub przekierowane. Obejmuje to połączenia przekierowywane lub przekierowywane z grup wyszukiwania, kolejek w centrum obsługi telefonicznej i asystentów wykonawczych.

Jeśli skonfigurowano: Webex Calling lub Twoje połączenie jest obsługiwane przez dostawcę usług , Twoja historia połączeń jest synchronizowana między aplikacjami komputerowymi i mobilnymi, a także telefonem biurkowym. Dzięki temu spotkanie, do którego dołączyłeś z komputera, możesz zobaczyć w historii połączeń w aplikacji mobilnej.

1

Przejdź do i wybierz Wszystkie aby wyświetlić wszystkie odbyte połączenia lub spotkania, lub wybrać Nieodebrane aby odfiltrować te, które zostały pominięte.

2

Możesz oddzwonić bezpośrednio z historii połączeń, najeżdżając kursorem na wpis i wybierając, czy chcesz Dźwięk lub Wideo połączenie.

Połączenia od innych osób korzystających z aplikacji Webex dają możliwość wysłania wiadomości lub nawiązania połączenia.

Jednak połączenia telefoniczne od osób, które nie korzystają z aplikacji Webex , dają tylko opcję oddzwaniania.

3

Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis w historii połączeń, aby uzyskać dostęp do listy opcji na wyciągnięcie ręki. Lista opcji może się różnić w zależności od tego, jak osoba dzwoniła do Ciebie, czy korzysta również z aplikacji Webex , czy też ma skonfigurowaną osobistą salę spotkań.

1

Przejdź do aby zobaczyć wszystkie wykonane lub odebrane połączenia w aplikacji Webex lub odbyte spotkania. Jeśli jakieś pominięto, są one wyświetlane na czerwono.

2

Dotknij wpisu, aby oddzwonić z dźwiękiem bezpośrednio z historii połączeń.

3

Przesuń palcem w lewo (iPhone i iPad) lub naciśnij i przytrzymaj (Android) wpis, aby go usunąć:

  • Dotknij Usuń aby usunąć wybrany wpis.
  • Dotknij Wybierz Więcej , Wybierz wszystko , to Usuń aby usunąć wszystkie wpisy.
4

Dotknij obok wpisu, aby uzyskać więcej szczegółów na temat tego połączenia lub spotkania, takich jak godzina i czas trwania. Możesz również oddzwonić do tej osoby w oknie szczegółów połączenia.

1

Przejdź do i wybierz Wszystkie aby wyświetlić wszystkie odbyte połączenia lub spotkania, lub wybrać Nieodebrane aby odfiltrować te, które zostały pominięte.

2

Najedź kursorem na wpis i wybierz Zadzwoń nawiązać połączenie bezpośrednio z historii połączeń.