Du kan se om noen ringte deg fra jobb- eller mobilnummeret sitt, og deretter ringe dem tilbake med samme nummer. Hvis det ikke er et nummer under personens navn, var det et Webex App-anrop.

Møter viser en Webex-adresse (for eksempel bsong@<company name="">.webex.com) eller navnet på et Space du er i med to eller flere personer.

Hvis du er konfigurert med Webex Calling eller samtalen driftes av en tjenesteleverandør, synkroniseres samtaleloggen på tvers av skrivebords- og mobilappene i tillegg til bordtelefonen. Så du kan se møtet du ble med i fra datamaskinen din i samtalehistorikken til mobilappen din.

1

Gå til og velg Alle for å se alle samtalene eller møtene du har hatt, eller velg Tapt for å filtrere etter de du har gått glipp av.

2

Du kan ringe noen tilbake rett fra samtaleloggen ved å holde markøren over en oppføring og velge om du vil gjøre den til en lyd- eller videosamtale.

Anrop fra andre personer som bruker Webex App, gir deg muligheten til å sende en melding eller ringe dem.

Men telefonsamtaler fra folk som ikke bruker Webex App, gir deg bare muligheten til å ringe tilbake.

3

Høyreklikk en oppføring i samtaleloggen for å få tilgang til en liste over alternativer lett tilgjengelig. Listen over alternativer kan variere avhengig av hvordan personen ringte deg, om vedkommende også bruker Webex App, eller om vedkommende har konfigurert sitt personlige møterom.

1

Gå til for å se alle samtalene du har gjort eller mottatt i Webex App eller møter du har hatt. Hvis du har gått glipp av noen, vises de i rødt.

2

Trykk på en oppføring for å returnere et anrop med lyd direkte fra anropsloggen.

3

Sveip mot venstre (iPhone og iPad) eller trykk lenge (Android) på en oppføring for å slette den:

  • Trykk Slett for å slette den valgte oppføringen.
  • Tapp Velg mer , Merk alt og deretter Slett for å slette alle oppføringene.
4

Trykk ved siden av en oppføring for å få mer informasjon om samtalen eller møtet, for eksempel tidspunktet og varigheten. Du kan også ringe personen tilbake fra vinduet med samtaledetaljer.

1

Gå til og velg Alle for å se alle samtalene eller møtene du har hatt, eller velg Tapt for å filtrere etter de du har gått glipp av.

2

Hold pekeren over en oppføring, og velg Ring for å ringe rett fra anropsloggen.