Du kan se om någon har ringt dig från sitt jobb- eller mobilnummer och sedan ringa upp dem på samma nummer. Om det inte finns ett nummer under personens namn var det ett samtal i Webex-appen.

När ett samtal vidarekopplas eller omdirigeras visar Webex-appen information om den som ringer och var den har vidarebefordrats eller omdirigerats från. Detta inkluderar samtal som vidarebefordras eller omdirigeras från samtalsgrupper, call center-köer och chefsassistenter.

Om du har konfigurerats med Webex Calling eller ditt samtal drivs av en tjänsteleverantör synkroniseras din samtalshistorik mellan skrivbords- och mobilappar samt skrivbordstelefon.

1

Gå till och välj Alla för att se alla samtal du har haft eller välj Missat för att filtrera efter de du har missat.

2

Du kan ringa tillbaka någon direkt från din samtalshistorik genom att hålla muspekaren över en post och välja om du vill göra den till en post. Ljud eller Video samtal.

Samtal från andra som använder Webex-appen ger dig möjlighet att skicka ett meddelande eller ringa dem.

3

Högerklicka på en post i samtalshistoriken för att få tillgång till en lista över alternativ. Listan över alternativ kan variera beroende på hur personen ringde dig eller om denne också använder Webex-appen.

1

Gå till för att se alla samtal du har ringt eller tagit emot i Webex-appen. Om du har missat några visas de i rött.

Visar senaste samtal från iOS Webex-appen.

2

Tryck på en post för att ringa tillbaka ett samtal med ljud direkt från samtalshistoriken.

3

Dra åt vänster (iPhone och iPad) eller tryck länge (Android) på en post för att ta bort den:

  • Tryck Ta bort för att ta bort den markerade posten.
  • Tryck Välj Mer , Välj Alla , sedan Ta bort för att ta bort alla poster.
4

Tryck bredvid en post för att få mer information om samtalet eller mötet, till exempel tid och längd. Du kan även ringa tillbaka personen från fönstret med samtalsinformation.

Kontrollera information om ett samtal i Webex iOS-app.

1

Gå till och välj Alla för att se alla samtal du har haft eller valt Missat för att filtrera efter de du har missat.

Välja samtal i Webex Webbprogram.

2

Håll muspekaren över en post och välj Ring för att ringa direkt från samtalshistoriken.