Můžete zjistit, zda vám někdo volal ze svého pracovního nebo mobilního čísla, a pak mu zavolat zpět na stejné číslo. Pokud pod jménem osoby není číslo, byl to hovor webexu.

Schůzky zobrazí adresu Webexu (například bsong@<company name="">.webex.com) nebo název prostoru, ve které se například nachytáte se dvěma nebo více lidmi.

Pokud jste nastaveni pomocí služby Webex Calling nebo je vaše volání hostováno poskytovatelem služeb , historie volání se synchronizuje mezi stolními počítači amobilními aplikacemi i stolním telefonem. Schůzku, ke které jste se připojili z počítače, se tak můžete podívat v historii volání mobilní aplikace.

1

Přejděte na položku Vše a vyberte vše, abyste viděli všechny hovory nebo schůzky, které jste měli, nebo vyberte Zmeškané, chcete-li filtrovat podle těch, které jste zmeškali.

2

Můžete někomu zavolat přímo z historie volání tak, že najedete myší na položku a rozhodnete se, zda se má pohybovat ve zvukovém nebo videohovoru.

Hovory od jiných lidí používajících Webex vám dávají možnost odeslat zprávu nebo jim zavolat.

Ale telefonní hovory od lidí, kteří webex nepoužíváte, vám dávají možnost hovor vrátit.

3

Kliknutím pravým tlačítkem myši na položku v historii volání zobrazíte seznam možností na dosah ruky. Seznam možností se může lišit v závislosti na tom, jak vám osoba volala, zda webex také používánebo zda má nastavenou osobní zasedací místnost.

1

Přejděte na všechny hovory, které jste provedli nebo obdrželi ve Webexu nebo na schůzkách, které jste měli. Pokud jste nějaké přehlédli, objeví se červeně.

2

Klepnutím na položku můžete hovor se zvukem vrátit přímo z historie volání.

3

Přejetím doleva (iPhone a iPad) nebo dlouhým stisknutím (Android) na položce ji smažte:

  • Klepnutím na Odstranit odstraníte vybranou položku.
  • Klepněte na Vybrat další , Vyberte vše a pakOdstranit, chcete-li odstranit všechny položky.
4

Klepnutím vedle položky se dostanete k dalším podrobnostem o tomto hovoru nebo schůzce, například o čase a době trvání. Můžete také zavolat osobě zpět z okna podrobností o hovoru.

1

Přejděte na položku Vše a vyberte vše, abyste viděli všechny hovory nebo schůzky, které jste měli, nebo vyberte Zmeškané, chcete-li filtrovat podle těch, které jste zmeškali.

2

Najeďte myší na položku a vyberte Volat přímo z historie volání.