Přidělte oprávnění pro schůzku ve skupinách.

Kdykoli během školení můžete zadat, že účastníci mohou zahájit schůzky ve skupinách:

 • se všemi návštěvníky nebo účastníky

 • pouze s hostitelem školení

 • pouze s přednášejícím

 • s jakýmikoli dalšími účastníky, soukromě.

  Oprávnění ke schůzkám ve skupinách můžete také kdykoli odebrat.

Než začnete

Obsah v hlavní relaci nemůžete sdílet, pokud probíhá schůzka ve skupinách.

1

V okně Relace vyberte Nabídka účastníka > Přiřadit oprávnění.

2

V části Komunikace zaškrtněte pole vedle možnosti Schůzky ve skupinách s:

Poté vyberte oprávnění ke schůzkám ve skupinách, která chcete udělit všem účastníkům:

 • Hostitel

 • Přednášející

 • Panelisté

 • Všichni účastníci

3

Vyberte tlačítko OK.


 

Hostitel školení a přednášející mají vždy všechna práva ke schůzce ve skupinách, bez ohledu na práva ostatních účastníků ke schůzkám ve skupinách.

Povolit účastníkům vytvářet schůzky ve skupinách


Uživatelé, kteří se připojí ke školení z aplikace Webex Meetings v systémech iOS a Android, nemohou vytvářet schůzky ve skupinách, i když jsou k této roli přiřazeni.

1

V okně Relace zvolte nabídku Rozdělit do skupin > Otevřít panel schůzek ve skupinách.

2

Vyberte možnost Přiřazení rozdělení do skupin.

3

Zaškrtněte pole Povolit účastníkům vytvářet schůzky ve skupinách.

4

Vyberte tlačítko OK.

Nabídka Rozdělit do skupin zobrazuje možnosti schůzek ve skupinách pro všechny účastníky.


 • Když se účastník, který se již připojil k hlavní zvukové konferenci, připojí ke schůzce ve skupinách, automaticky dojde k jeho přepnutí z hlavní zvukové konference na zvukovou konferenci v rámci schůzky ve skupinách. Účastníci se nemohou připojit ke zvukové konferenci v hlavní relaci, když jsou připojeni ke zvukové konferenci ve schůzce ve skupinách.

 • Pokud zvuková konference pro hlavní relaci není k dispozici nebo nebyla spuštěna před zahájením schůzky ve skupinách, zvuková konference pro schůzku ve skupinách se také zakáže.

Vytvořit schůzku ve skupinách

Ve schůzce ve skupinách je účastník, který začíná a vede schůzku, ustanoven jako moderátor schůzky.


Uživatelé, kteří se připojí ke školení z aplikace Webex Meetings v systémech iOS a Android, nemohou vytvářet schůzky ve skupinách, i když jsou k této roli přiřazeni.


V systému Webex Training je možné vytvořit až 100 schůzek ve skupinách, s až 100 lidmi na každé schůzce.

Tento postup je určen pouze pro hostitele, panelisty nebo přednášející školení.

1

V panelu Schůzka ve skupinách vyberte možnost Přiřadit účastníky schůzky.

2

Zvolte jednu z následujících možností:

Možnost Popis
Automatické vytvoření schůzek ve skupinách a přiřazení účastníků
 1. Zvolte možnost Automaticky.

 2. Nastavte počet schůzek ve skupinách nebo počet účastníků v jednotlivých schůzkách a klikněte na tlačítko OK.

Po zahájení schůzky ve skupinách je jako moderátor náhodně přiřazen některý účastník.

Ruční vytvoření schůzek ve skupinách a přiřazení účastníků
 1. Zvolte možnost Manuálně.

 2. Přidejte relaci volbou Přidat relaci nebo tlačítkem +.

 3. Zadejte nový název nebo použijte zadaný výchozí název.

 4. Označte název schůzky ve skupinách.

 5. Označte jména všech Nepřiřazených účastníků, které chcete přidat do schůzky ve skupinách, a stiskněte tlačítko >>.

 6. Vyberte účastníka, který má být moderátorem.

 7. Stiskněte tlačítko OK.

Moderátor může kdykoli zahájit schůzku ve skupinách.

Přidělte registrované účastníky ke schůzkám ve skupinách.

Pokud jste při plánování školení povolili předběžné přiřazení ke schůzkám ve skupinách, přiřaďte účastníky při správě registrací ručně.


Účastníky, kteří se připojili pouze telefonicky, nelze přiřadit ke schůzkám ve skupinách, protože jejich zvuk se z hlavní relace nepřenese.

1

Přihlaste se na své webové stránky Cisco Webex Training.

2

V navigačním panelu vyberte možnost Zúčastnit se relace > Živé relace pro zobrazení seznamu odkazů.

3

Vyberte téma relace.

4

Zvolte možnost Spravovat registrace > Předběžně přiřadit účastníky ke schůzkám ve skupinách.

5

V případě potřeby změňte název relace.

6

Označte jedno nebo více jmen ve sloupci Nepřiřazeno a přidejte je do relace pomocí ikony pro přidání.

7

První přidaný účastník je přiřazen jako přednášející. Chcete-li toto přiřazení změnit, označte zvoleného účastníka a použijte ikonu pro přiřazení přednášejícího.

8

Pokud chcete některého účastníka odstranit, označte jej a použijte ikonu pro odstranění.

9

Chcete-li přidat další schůzky ve skupinách, zvolte možnost Přidat schůzku ve skupinách.

10

Vyberte tlačítko OK.

Ruční vytvoření schůzky ve skupinách pro jiného účastníka

Tento postup je určen pouze pro hostitele, panelisty nebo přednášející školení.

1

V okně Schůzka ve skupinách vyberte jména účastníků, které chcete pozvat na schůzku ve skupinách.

2

V panelu Schůzka ve skupinách vyberte možnost Přiřadit rozdělení.

3

Přidejte relaci volbou Přidat relaci nebo tlačítkem +.

4

Zadejte nový název nebo použijte zadaný výchozí název.

5

Označte název schůzky ve skupinách.

6

Označte jméno účastníka, pro kterého vytváříte schůzku ve skupinách, a stiskněte tlačítko >>.

7

Přidejte do relace další Nepřiřazené účastníky.

8

Ujistěte se, že je vybrán účastník, který má být přednášejícím.

9

Stiskněte tlačítko OK.

Schůzka ve skupinách se zobrazí v panelu Schůzka ve skupinách a přednášející ji může kdykoli spustit.

Požádat všechny účastníky o návrat ze schůzky ve skupinách.

V okně Relace zvolte nabídku Rozdělit do skupin > Požádat všechny o návrat.

Všichni účastníci schůzky ve skupinách obdrží zprávu se žádostí o návrat do hlavního školení. Mohou se rozhodnout opustit relaci nebo pokračovat.

Zaslání vysílané zprávy do všech schůzek ve skupinách

1

V okně Relace vyberte nabídku Relace > Vysílaná zpráva.

2

Z rozbalovacího seznamu Komu vyberte, komu chcete zprávu poslat.

3

Do pole Zpráva napište zprávu.

4

Vyberte tlačítko OK.

Vaše zpráva se zobrazí na plochách vybraných účastníků během jejich schůzek ve skupinách.

Ukončit všechny schůzky ve skupinách

V panelu Schůzka ve skupinách vyberte možnost Ukončit vše.

Všichni účastníci obdrží zprávu, že jejich schůzka ve skupinách za 30 sekund skončí.

Požadavek na přednášejícího na schůzce ve skupinách o sdílení obsahu

Jako přednášející na školení můžete požádat přednášejícího na schůzce ve skupinách o sdílení jejich sdíleného obsahu v hlavním školení. Než může přednášející na schůzce ve skupinách sdílet obsah v hlavní relaci, musíte ukončit všechny schůzky ve skupinách.

1

V okně Relace zvolte nabídku Relace > Sdílet obsah schůzky ve skupinách.

2

Ze seznamu vyberte jméno přednášejícího, kterého chcete požádat o sdílení obsahu schůzky ve skupinách.

3

Vyberte tlačítko OK.

Poslední přednášející obdrží pokyny pro sdílení obsahu ze schůzky ve skupinách v hlavním školení.

Odstranění účastníka ze schůzky ve skupinách

Odstranění účastníka ze schůzky ve skupinách jej neodebere z hlavního školení.

1

V seznamu účastníků v panelu Schůzka ve skupinách vyberte jméno účastníka, kterého chcete ze schůzky odstranit.

2

Zvolte nabídku Účastník > Odebrat ze schůzky ve skupinách.