Ara Ayrıcalıkları Verme

Eğitim oturumu sırasında herhangi bir zamanda, katılımcıların şunlarla aralar başlatabilmesini belirtebilirsiniz:

 • Tüm katılımcılar

 • Yalnızca eğitim oturumu sahibi

 • Yalnızca sunum yapan kişi

 • Özel olarak başka bir katılımcı

  Ara ayrıcalıklarını da istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

Başlamadan önce

Beyin fırtınası oturumları işlem sürüyor ise ana oturumda içerik paylaşamazsınız.

1

Oturum penceresinde, Katılımcı menüsü > Ayrıcalık Ata öğelerini seçin.

2

İletişimler altında, Şunlarla aralar: seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Ardından tüm katılımcılara vermek istediğiniz ara ayrıcalıklarını seçin:

 • Davet sahibi

 • Sunum yapan kişi

 • Panelistler

 • Tüm katılımcılar

3

Tamam’ı seçin.


 

Eğitim oturumu sahibi ve sunum yapan kişi, diğer katılımcıların ara ayrıcalıkları ne olursa olsun tüm ara ayrıcalıklarına sahip olacaktır.

Katılımcıların Ara Oluşturmasına İzin Verme


İOS ve Android için Webex Toplantıları uygulaması eğitim oturumu katılan kullanıcılar, kendilerine atanmış olsa bile beyin fırtınası oturumları oluşturamaz.

1

Oturum penceresinde, Ara menüsü > Ara Panelini Aç'ı seçin.

2

Ara Atamaları'nı seçin.

3

Katılımcıların aralar oluşturmasına izin ver'i işaretleyin.

4

Tamam’ı seçin.

Ara menüsü, tüm katılımcılar için ara seçeneklerini görüntüler.


 • Ana sesli konferans oturumuna katılmış bir katılımcı araya katılırsa bu katılımcı otomatik olarak ana oturum sesli konferansından ara sesli konferansına geçirilir. Katılımcılar, ara sesli konferansına bağlıyken ana oturumdaki sesli konferansa katılamaz.

 • Sesli konferans kullanılamıyorsa veya ara başlamadan önce ana oturum için başlatılmamışsa aralar için sesli konferans da devre dışı bırakılır.

Ara Oluşturma

Bir arada, arayı başlatan ve yürüten katılımcı aranın sunum yapan kişisi olarak gösterilir.


İOS ve Android için Webex Toplantıları uygulaması eğitim oturumu katılan kullanıcılar, kendilerine atanmış olsa bile beyin fırtınası oturumları oluşturamaz.


Her bir beyin fırtınası oturumları en fazla 100 kişiyi içeren Webex Training en fazla 100 beyin fırtınası oturumu oluşturabilirsiniz.

Bu prosedür, yalnızca toplantı sahibi, panelistler veya eğitim oturumu sunum yapan kişilerine yöneliktir.

1

Ara panelinde, Ara Ataması'nı seçin.

2

Aşağıdakilerden birini seçin:

Seçenek Açıklama
Otomatik olarak ara oluşturmak ve katılımcı atamak için
 1. Otomatik olarak'ı seçin.

 2. Araların sayısını veya her aranın katılımcı sayısını belirleyip Tamam'ı tıklayın.

Arayı başlattıktan sonra, bir katılımcı rastgele sunum yapan kişi olarak atanır.

Manuel olarak ara oluşturmak ve katılımcı atamak için
 1. Manuel olarak'ı seçin.

 2. Oturum Ekle veya + düğmesini seçerek bir oturum ekleyin.

 3. Yeni bir ad girin veya sağlanan varsayılan adı kullanın.

 4. Aranın adını vurgulayın.

 5. Araya eklemek istediğiniz herhangi bir Atanmamış katılımcının adlarını vurgulayın ve >> düğmesini seçin.

 6. Sunum yapan kişi olmasını istediğiniz katılımcıyı seçin.

 7. Tamam'ı seçin.

Sunum yapan kişi istediği zaman beyin fırtınası oturumu başlatabilir.

Kayıtlı Katılımcıları Aralara Atama

Eğitim oturumunuzu planlarken aralara oturum öncesi atamalarını etkinleştirdiyseniz kayıtları yönetirken katılımcıları manuel olarak atayın.


Yalnızca telefonla katılan katılımcılar, ses ana oturumdan aktarılmadığından beyin fırtınası oturumlarına atanamaz.

1

Cisco Webex Training Web sitenizde oturum açın.

2

Bağlantıların listesini görüntülemek için navigasyon çubuğunda Oturuma Katıl > Canlı Oturumlar seçeneğini belirleyin.

3

Oturumunuzun konu başlığını seçin.

4

Kayıtları Yönet > Katılımcıları aralara önceden ata'yı seçin.

5

Gerekirse oturum adını değiştirin.

6

Atanmamış sütunda bir veya daha fazla adı vurgulayın ve ekle simgesini seçerek bunları oturuma ekleyin.

7

Eklenen ilk katılımcı sunum yapan kişi olarak atanır. Bu atamayı değiştirmek için atanmış bir katılımcıyı vurgulayın ve sunum yapan kişi ata simgesini seçin.

8

Bir katılımcıyı kaldırmak isterseniz atanmış katılımcıyı vurgulayın ve kaldır simgesini seçin.

9

Daha fazla ara eklemek isterseniz Ara Ekle'yi seçin.

10

Tamam’ı seçin.

Başka bir Katılımcı için Manuel Olarak Ara Oluşturma

Bu prosedür, yalnızca toplantı sahibi, panelistler veya eğitim oturumu sunum yapan kişilerine yöneliktir.

1

Ara penceresinde, araya davet etmek istediğiniz katılımcıların adını seçin.

2

Ara panelinde, Ara Ataması'nı seçin.

3

Oturum Ekle veya + düğmesini seçerek bir oturum ekleyin.

4

Yeni bir ad girin veya sağlanan varsayılan adı kullanın.

5

Aranın adını vurgulayın.

6

Arayı oluşturduğunuz katılımcının adını vurgulayın ve >> düğmesini seçin.

7

Oturuma ek Atanmamış katılımcıları ekleyin.

8

Sunum yapan kişi olmasını istediğiniz katılımcının seçildiğinden emin olun.

9

Tamam'ı seçin.

Ara panelinde ara görünür ve herhangi bir zamanda sunum yapan kişi tarafından başlatılabilir.

Tüm Katılımcılardan Aradan Dönmelerini İsteme

Oturum penceresinde, Ara menüsü > Tümünden Dönmesini İste'yi seçin.

Arada olan tüm katılımcılar, ana eğitim oturumuna dönmelerini isteyen bir ileti alır. Oturumdan ayrılmayı veya devam etmeyi seçebilirler.

Tüm Aralara Yayın Mesajı Gönderme

1

Oturum penceresinde, Ara menüsü > Yayın Mesajı'nı seçin.

2

Alıcı açılır listesinden iletiyi almasını istediğiniz kişileri seçin.

3

İleti kutusuna iletinizi yazın.

4

Tamam’ı seçin.

İletiniz, beyin fırtınası oturumu sırasında seçilen katılımcıların masaüstlerinde görünür.

Tüm Araları Sonlandırma

Ara panelinde, Tümünü Sonlandır'ı seçin.

Tüm katılımcılar, aranın 30 saniye içinde sona erdiğini belirten bir ileti alır.

Ara Sunum Yapan Kişisinin İçerik Paylaşmasını İsteme

Eğitim oturumu sunum yapan kişisi olarak ara sunum yapan kişisinin paylaşılan içeriğini ana eğitim oturumunda paylaşmasını isteyebilirsiniz. Ara sunum yapan kişisinin içeriğini ana oturumda paylaşabilmesi için tüm araları sonlandırmanız gerekir.

1

Oturum penceresinde, Ara menüsü > Ara İçeriğini Paylaş'ı seçin.

2

Listede ara içeriği paylaşmasını istediğiniz sunum yapan kişinin adını seçin.

3

Tamam’ı seçin.

Son sunum yapan kişi, ana eğitim oturumunda aradan içerik paylaşmaya ilişkin talimatları alır.

Bir Katılımcıyı Aradan Çıkarma

Bir katılımcının aradan çıkarılması, katılımcıyı ana eğitim oturumundan çıkarmaz.

1

Ara panelindeki katılımcı listesinde, aradan çıkarmak istediğiniz katılımcının adını seçin.

2

Katılımcı menüsü > Aradan Çıkar'ı seçin.