Acordarea privilegiilor pentru sesiunea de dezbatere în grup restrâns

În orice moment al unei sesiuni de instruire, puteți specifica faptul că participanții pot începe sesiuni de dezbatere în grup restrâns cu:

 • Toți participanții

 • Doar gazda sesiunii de instruire

 • Doar prezentatorul

 • Orice alt participant, în mod privat

  De asemenea, puteți elimina oricând privilegiile pentru sesiunea de dezbatere în grup restrâns.

Înainte de a începe

Nu puteți partaja conținut în sesiunea principală dacă o sesiune de dezbatere în grup restrâns este în curs.

1

În fereastra Sesiune, selectați Meniu Participant > Atribuire privilegii.

2

În Comunicații, bifați caseta de lângă Sesiuni de dezbatere în grup restrâns cu:

Apoi selectați privilegiile sesiunii de dezbatere în grup restrâns pe care doriți să le acordați tuturor participanților:

 • Gazdă

 • Prezentator

 • Membri organizatori

 • Toți participanții

3

Selectați OK.


 

Gazda sesiunii de instruire și prezentatorul au întotdeauna toate privilegiile de sesiune de dezbatere în grup restrâns, indiferent de privilegiile de sesiune de dezbatere în grup restrâns pe care le au alți participanți.

Cum permiteți participanților să creeze sesiuni de dezbatere în grup restrâns


Utilizatorii care participă la o sesiune de instruire din aplicația Webex Meetings pentru iOS și Android nu pot crea sesiuni de dezbatere în grup restrâns, chiar dacă li se atribuie această funcție.

1

În fereastra Sesiune, selectați Meniu Dezbatere în grup restrâns> Deschidere panou sesiune dezbatere în grup restrâns.

2

Selectați Alocări dezbatere în grup restrâns.

3

Bifați Permiteți participanților să creeze sesiuni de dezbatere în grup restrâns.

4

Selectați OK.

Meniul Dezbatere în grup restrâns afișează opțiunile sesiunii de dezbatere în grup restrâns pentru toți participanții.


 • Când un participant care s-a alăturat deja sesiunii principale de conferință audio se alătură unei sesiuni de dezbatere în grup restrâns, acesta este trecut automat de la conferința audio a sesiunii principale la conferința audio a sesiunii de dezbatere în grup restrâns. Participanții nu se pot alătura unei conferințe audio în sesiunea principală în timp ce sunt conectați la o conferință audio a unei sesiune de dezbatere în grup restrâns.

 • În cazul în care conferința audio nu este disponibilă sau nu a fost pornită pentru sesiunea principală înainte de începerea sesiunii de dezbatere în grup restrâns, este dezactivată și conferința audio pentru sesiunile de dezbatere în grup restrâns.

Crearea unei sesiuni de dezbatere în grup restrâns

Într-o sesiune de dezbatere în grup restrâns, participantul care începe și conduce sesiunea de dezbatere în grup restrâns este desemnat ca prezentator al sesiunii.


Utilizatorii care participă la o sesiune de instruire din aplicația Webex Meetings pentru iOS și Android nu pot crea sesiuni de dezbatere în grup restrâns, chiar dacă li se atribuie această funcție.


Puteți crea până la 100 de sesiuni de dezbatere în grup restrâns în Webex Training, cu până la 100 de persoane în fiecare sesiune de dezbatere în grup restrâns.

Această procedură este destinată numai gazdei, paneliștilor sau prezentatorilor dintr-o sesiune de instruire.

1

În Sesiune dezbatere în grup restrâns, selectați Alocare dezbatere în grup restrâns.

2

Selectați una dintre următoarele:

Opțiune Descriere
Pentru a crea sesiuni de dezbatere în grup restrâns și a aloca participanți automat
 1. Selectați Automat.

 2. Setați numărul de sesiuni de dezbatere în grup restrâns sau numărul de participanți la fiecare sesiune de dezbatere în grup restrâns și faceți clic pe OK.

După ce începeți o sesiune de dezbatere în grup restrâns, un participant este alocat aleatoriu ca prezentator.

Pentru a crea sesiuni de dezbatere în grup restrâns și a aloca participanți manual
 1. Selectați Manual.

 2. Adăugați o sesiune selectând butonul Adăugare sesiune sau +.

 3. Introduceți un nume nou sau utilizați numele implicit furnizat.

 4. Evidențiați numele sesiunii de dezbatere în grup restrâns.

 5. Evidențiați numele fiecărui participant Nealocat pe care doriți să îl adăugați la sesiunea de dezbatere în grup restrâns și selectați butonul >>.

 6. Selectați participantul pe care îl doriți în postura de prezentator.

 7. Selectați OK.

Prezentatorul poate începe oricând sesiunea de dezbatere în grup restrâns.

Alocarea participanților înregistrați la sesiunile de dezbateri în grup restrâns

Dacă ați activat alocări înainte de sesiunile de dezbateri în grup restrâns atunci când ați programat sesiunea de instruire, alocați manual participanții atunci când gestionați înregistrările.


Participanții care s-au alăturat numai prin telefon nu pot fi alocați în sesiuni de dezbatere în grup restrâns, deoarece sunetul lor nu se va transfera din sesiunea principală.

1

Conectați-vă la site-ul web Cisco Webex Training.

2

În bara de navigare, selectați Participare la sesiune> Sesiuni live pentru a vizualiza o listă de linkuri.

3

Selectați subiectul sesiunii.

4

Selectați Gestionare înregistrări> Alocare în prealabil participanți la sesiuni de dezbatere în grup restrâns.

5

Schimbați numele sesiunii, dacă este necesar.

6

Evidențiați unul sau mai multe nume din coloana Nealocat și adăugați-le la sesiune selectând pictograma Adăugare.

7

Primul participant adăugat este desemnat ca prezentator. Pentru a schimba această desemnare, evidențiați un participant alocat și selectați pictograma de desemnare a prezentatorului.

8

Dacă doriți să eliminați un participant, evidențiați participantul alocat și selectați pictograma de eliminare.

9

Selectați Adăugare sesiune de dezbatere în grup restrâns dacă doriți să adăugați mai multe sesiuni de dezbatere în grup restrâns.

10

Selectați OK.

Crearea unei sesiuni de dezbatere în grup restrâns pentru un alt participant, în mod manual

Această procedură este destinată numai gazdei, paneliștilor sau prezentatorilor dintr-o sesiune de instruire.

1

În fereastra Sesiune de dezbatere în grup restrâns, selectați numele participanților pe care doriți să îi invitați la respectiva sesiune.

2

În panoul Sesiune de dezbatere în grup restrâns, selectați Alocare dezbatere în grup restrâns.

3

Adăugați o sesiune selectând butonul Adăugare sesiune sau +.

4

Introduceți un nume nou sau utilizați numele implicit furnizat.

5

Evidențiați numele sesiunii de dezbatere în grup restrâns.

6

Evidențiați numele participantului pentru care creați sesiunea de dezbatere în grup restrâns și selectați butonul >>.

7

Adăugați participanți suplimentari din lista Nealocat la sesiune.

8

Asigurați-vă că este selectat participantul pe care îl doriți prezentator.

9

Selectați OK.

Sesiunea de dezbatere în grup restrâns apare în panoul Sesiune de dezbatere în grup restrâns și poate fi pornită de prezentator în orice moment.

Cum solicitați tuturor participanților să se întoarcă de la sesiunea de dezbatere în grup restrâns

În fereastra Sesiune, selectați Meniu dezbatere în grup restrâns> Solicitați tuturor să revină.

Toți participanții la sesiunile de dezbatere în grup restrâns primesc un mesaj prin care li se solicită să revină la sesiunea principală de instruire. Aceștia pot alege să părăsească sesiunea sau să continue.

Trimiterea unui mesaj de difuzare în toate sesiunile de dezbatere în grup restrâns

1

În fereastra Sesiune, selectați meniu Dezbatere în grup restrâns > Difuzare mesaj.

2

Selectați cine doriți să primească mesajul din lista verticală Către.

3

În caseta Mesaj, introduceți mesajul.

4

Selectați OK.

Mesajul dumneavoastră apare pe desktopurile participanților selectați, în timpul sesiunilor de dezbatere în grup restrâns.

Încheierea tuturor sesiunilor de dezbatere în grup restrâns

În panoul Sesiune de dezbatere în grup restrâns, selectați Închidere toate.

Toți participanții primesc un mesaj care îi anunță că sesiunea de dezbatere în grup restrâns se termină în 30 de secunde.

Cum solicitați unui prezentator de sesiune de dezbatere în grup restrâns să partajeze conținut

În calitate de prezentator al sesiunii de instruire, puteți solicita unui prezentator al sesiunii de dezbatere în grup restrâns să partajeze conținutul lor partajat în sesiunea principală de instruire. Înainte ca un prezentator al unei sesiuni de dezbatere în grup restrâns să poată partaja conținut în sesiunea principală, trebuie să încheiați toate sesiunile de dezbatere în grup restrâns.

1

În fereastra Sesiune, selectați Meniu Dezbatere în grup restrâns > Distribuire conținut sesiune de dezbatere în grup restrâns.

2

Selectați din listă numele prezentatorului căruia doriți să îi solicitați să partajeze conținutul sesiunii de dezbatere în grup restrâns.

3

Selectați OK.

Ultimul prezentator primește instrucțiuni pentru partajarea conținutului din sesiunea de dezbatere în grup restrâns în sesiunea principală de instruire.

Eliminarea unui participant dintr-o sesiune de dezbatere în grup restrâns

Eliminarea unui participant dintr-o sesiune de dezbatere în grup restrâns nu conduce la eliminarea participantului din sesiunea principală de instruire.

1

În lista de participanți din panoul Sesiune de dezbatere în grup restrâns, selectați numele participantului pe care doriți să îl eliminați din sesiunea de dezbatere în grup restrâns.

2

Selectați meniul Participant > Eliminare din sesiunea de dezbatere în grup restrâns.