Nadawanie uprawnień do sesji grupowej

W dowolnym momencie sesji szkoleniowej możesz zezwolić na rozpoczynanie sesji grupowych z udziałem:

 • wszystkich uczestników,

 • tylko prowadzącego sesję szkoleniową,

 • tylko prezentera,

 • każdego innego uczestnika prywatnie.

  W dowolnym momencie możesz odebrać uprawnienia do sesji grupowych.

Zanim rozpoczniesz

Nie możesz udostępniać treści w sesji głównej, jeśli trwa sesja grupowa.

1

W oknie Sesja wybierz menu Uczestnik > Przypisz uprawnienia.

2

W obszarze Komunikacja zaznacz pole obok opcji Sesje grupowe z:

Następnie wybierz uprawnienia do sesji grupowych, które chcesz przyznać wszystkim uczestnikom:

 • Prowadzący

 • Prezenter

 • Dyskutanci

 • Wszyscy uczestnicy

3

Wybierz opcję OK.


 

Prowadzący sesję szkoleniową i prezenter zawsze mają wszystkie uprawnienia do sesji grupowych, niezależnie od tego, jakie uprawnienia mają inni uczestnicy.

Zezwalaj uczestnikom na tworzenie sesji grupowych


Użytkownicy, którzy dołączają do sesji szkoleniowej z aplikacji Webex Meetings dla systemów iOS i Android, nie mogą tworzyć sesji grupowych, nawet jeśli mają do tego uprawnienia.

1

W oknie Sesja wybierz menu Sesja grupowa > Otwórz panel sesji grupowej.

2

Wybierz opcję Przypisania do grupy.

3

Zaznacz opcję Zezwalaj uczestnikom na tworzenie sesji grupowych.

4

Wybierz opcję OK.

Menu Sesja grupowa zawiera opcje sesji grupowej dla wszystkich uczestników.


 • Gdy uczestnik, który dołączył już do głównej sesji konferencji audio, dołącza do sesji grupowej, zostaje automatycznie przełączony z konferencji audio sesji głównej do konferencji audio sesji grupowej. Uczestnicy nie mogą dołączać do konferencji audio w sesji głównej, jeśli są połączeni z konferencją audio sesji grupowej.

 • Jeśli konferencja audio jest niedostępna lub nie została uruchomiona dla sesji głównej przed rozpoczęciem sesji grupowej, konferencja audio dla sesji grupowej jest również wyłączona.

Utwórz sesję grupową

W sesji grupowej uczestnik, który rozpoczyna i prowadzi sesję grupową, to prezenter sesji grupowej.


Użytkownicy, którzy dołączają do sesji szkoleniowej z aplikacji Webex Meetings dla systemów iOS i Android, nie mogą tworzyć sesji grupowych, nawet jeśli mają do tego uprawnienia.


W usłudze Webex Training można utworzyć do 100 sesji grupowych, z maksymalnie 100 osobami w każdej sesji grupowej.

Ta procedura jest przeznaczona wyłącznie dla prowadzącego, panelistów i prezenterów sesji szkoleniowych.

1

W panelu Sesja grupowa wybierz opcję Przypisanie do grupy.

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

Opcja Opis
Aby automatycznie utworzyć sesje grupowe i przypisać uczestników
 1. Wybierz opcję Automatycznie.

 2. Ustaw liczbę sesji grupowych lub liczbę uczestników w każdej sesji grupowej i kliknij przycisk OK.

Po rozpoczęciu sesji grupowej uczestnik jest losowo przypisywany jako prezenter.

Aby ręcznie utworzyć sesje grupowe i przypisać uczestników
 1. Wybierz opcję Ręcznie.

 2. Dodaj sesję, wybierając opcję Dodaj sesję lub przycisk +.

 3. Wprowadź nową nazwę lub użyj podanej nazwy domyślnej.

 4. Podświetl nazwę sesji grupowej.

 5. Podświetl imiona i nazwiska wszystkich uczestników o statusie Nieprzypisany, których chcesz dodać do sesji grupowej, i wybierz przycisk >>.

 6. Wybierz uczestnika, który ma być prezenterem.

 7. Wybierz opcję OK.

Prezenter może rozpocząć sesję grupową w dowolnym momencie.

Przypisz zarejestrowanych uczestników do sesji grupowych

Jeśli podczas planowania sesji szkoleniowej zostało włączone wstępne przypisanie użytkowników do sesji grupowych, ręcznie przypisz uczestników podczas zarządzania ich rejestracją.


Uczestników, którzy dołączyli tylko przez telefon, nie można przypisać do sesji grupowych, ponieważ ich dźwięk nie zostanie przeniesiony z sesji głównej.

1

Zaloguj się w witrynie internetowej Cisco Webex Training.

2

Na pasku nawigacyjnym wybierz opcje Weź udział w sesji > Sesje na żywo, aby wyświetlić listę łączy.

3

Wybierz temat sesji.

4

Wybierz kolejno opcje Zarządzaj rejestracjami > Przypisz wstępnie uczestników do sesji grupowych.

5

W razie potrzeby zmień nazwę sesji.

6

Zaznacz jednego lub wielu uczestników w kolumnie Nie przypisano i dodaj ich do sesji, wybierając ikonę dodawania.

7

Pierwszy dodany uczestnik zostanie przypisany jako prezenter. Aby zmienić prezentera, zaznacz przypisanego uczestnika i wybierz ikonę przypisania jako prezentera.

8

Jeśli chcesz usunąć uczestnika, zaznacz przypisanego uczestnika i wybierz ikonę usuwania.

9

Wybierz opcję Dodaj sesję grupową, jeśli chcesz dodać więcej sesji grupowych.

10

Wybierz opcję OK.

Ręcznie utwórz sesję grupową dla innego uczestnika

Ta procedura jest przeznaczona wyłącznie dla prowadzącego, panelistów i prezenterów sesji szkoleniowych.

1

W oknie Sesja grupowa wybierz nazwy uczestników, których chcesz zaprosić na sesję grupową.

2

W panelu Sesja grupowa wybierz opcję Przypisanie do grupy.

3

Dodaj sesję, wybierając opcję Dodaj sesję lub przycisk +.

4

Wprowadź nową nazwę lub użyj podanej nazwy domyślnej.

5

Podświetl nazwę sesji grupowej.

6

Zaznacz uczestnika, dla którego tworzysz sesję grupową, i wybierz przycisk >>.

7

Dodaj do sesji dodatkowych uczestników o statusie Nieprzypisany.

8

Upewnij się, że został wybrany uczestnik, który ma być prezenterem.

9

Wybierz opcję OK.

Sesja grupowa pojawi się w panelu Sesja grupowa, a prezenter będzie mógł ją rozpocząć w dowolnej chwili.

Poproś wszystkich uczestników o powrót z sesji grupowej

W oknie Sesja wybierz kolejno opcje Menu Sesja grupowa > Poproś wszystkich o powrót.

Wszyscy uczestnicy sesji grupowej otrzymają wiadomość z prośbą o powrót do głównej sesji szkoleniowej. Mogą oni opuścić lub kontynuować sesję.

Transmituj wiadomość do wszystkich sesji grupowych

1

W oknie Sesja wybierz menu Sesja grupowa > Transmituj wiadomość.

2

Na liście rozwijanej Do wybierz adresata wiadomości.

3

W polu Wiadomość wpisz swoją wiadomość.

4

Wybierz opcję OK.

Twoja wiadomość pojawi się na pulpitach wybranych uczestników podczas ich sesji grupowych.

Zakończ wszystkie sesje grupowe

W panelu Sesja grupowa wybierz opcję Zakończ wszystkie.

Wszyscy uczestnicy otrzymają wiadomość, że ich sesja grupowa zakończy się w ciągu 30 sekund.

Poproś prezentera sesji grupowej o udostępnienie treści

Jako prezenter sesji szkoleniowej możesz poprosić prezentera sesji grupowej o udostępnienie na głównej sesji szkoleniowej treści, która była udostępniana podczas sesji grupowej. Aby prezenter sesji grupowej mógł udostępnić treść na sesji głównej, należy zakończyć wszystkie sesje grupowe.

1

W oknie Sesja wybierz menu Sesja grupowa > Udostępnij treść sesji grupowej.

2

Wybierz z listy prezentera, którego chcesz poprosić o udostępnienie treści z sesji grupowej.

3

Wybierz opcję OK.

Ostatni prezenter otrzyma instrukcje udostępniania treści z sesji grupowej na głównej sesji szkoleniowej.

Usuń uczestnika z sesji grupowej

Usunięcie uczestnika z sesji grupowej nie powoduje usunięcia go z głównej sesji szkoleniowej.

1

Na liście uczestników w panelu Sesja grupowa wybierz uczestnika, którego chcesz usunąć z sesji grupowej.

2

Wybierz menu Uczestnik > Wyrzuć z sesji grupowej.