Gi separatøktrettigheter

Du kan når som helst i løpet av en opplæringsøkt angi at deltakerne kan starte separatøkter med:

 • Alle deltakere

 • Kun verten for opplæringsøkten

 • Kun presentatøren

 • En annen deltaker, privat

  Du kan også når som helst fjerne separatøktrettigheter.

Før du starter

Du kan ikke dele innhold i hovedøkten hvis en separatøkt pågår.

1

I Økt-vinduet velger du Deltakermeny > Tilordne rettigheter.

2

Under Kommunikasjon merker du av i boksen ved siden av Separatøkter med:

Velg deretter separatøktrettighetene du vil gi til alle deltakerne:

 • Vert

 • Presentatør

 • Paneldeltakere

 • Alle deltakere

3

Velg OK.


 

Verten for opplæringsøkten og presentatøren har alltid alle separatøktrettigheter, uavhengig av hvilke separatøktrettigheter andre deltakere har.

Gi deltakere tillatelse til å opprette separatøkter


Brukere som blir med i en opplæringøkt fra Webex Meetings-appen for iOS og Android, kan ikke opprette separatøkter, selv om de er tilordnet til å gjøre det.

1

Velg Separatmeny > Åpne separatøktpanel i Økt-vinduet.

2

Velg Tilordninger av separatøkter.

3

Merk av Tillat deltakere å opprette separatøkter.

4

Velg OK.

Separatøkt-menyen viser separatøkt-alternativene for alle deltakerne.


 • Når en deltaker som allerede har blitt med i hovedøkten for lydkonferansen, blir med i en separatøkt, flyttes de automatisk fra hovedøkten for lydkonferansen til separatøkten for lydkonferansen. Deltakerne kan ikke bli med i en lydkonferanse i hovedøkten når de er koblet til en lydkonferanse i en separatøkt.

 • Hvis lydkonferanse ikke er tilgjengelige eller ikke er startet for hovedøkten, før separatøkten startes, deaktiveres også lydkonferanser for separatøkter.

Opprette en separatøkt

I en separatøkt er deltakeren som starter og gjennomfører separatøkten, angitt som presentatør for separatøkten.


Brukere som blir med i en opplæringøkt fra Webex Meetings-appen for iOS og Android, kan ikke opprette separatøkter, selv om de er tilordnet til å gjøre det.


Du kan opprette opptil 100 separatøkter i Webex Training, med opptil 100 personer i hver separatøkt.

Denne fremgangsmåten er kun for verter, paneldeltakere eller presentatører for opplæringsøkt.

1

Velg Tilordning av separatøkt i Separatøkt-panelet.

2

Velg ett av følgende:

Alternativ Beskrivelse
For å automatisk opprette separatøkter og tilordne deltakere
 1. Velg Automatisk.

 2. Angi antall separatøkter eller antall deltakere i hver separatøkt, og klikk på OK.

Når du har startet en separatøkt, tilordnes en tilfeldig deltaker som presentatør.

For å manuelt opprette separatøkter og tilordne deltakere
 1. Velg Manuelt.

 2. Legg til en økt ved å velge Legg til økt- eller +-knappen.

 3. Skriv inn et nytt navn, eller bruk det angitte standardnavnet.

 4. Uthev navnet på separatøkten.

 5. Uthev navnene på alle Ikke tilordnet-deltakere du vil legge til i separatøkten, og velg >>-knappen.

 6. Velg deltakeren som skal være presentatør.

 7. Velg OK.

Presentatøren kan starte separatøkten når som helst.

Tilordne registrerte deltakere til separatøkter

Hvis du har aktivert forhåndstilordninger til separatøkter når du planlegger opplæringsøkten, tilordner du deltakere manuelt når du administrerer registreringer.


Deltakere som kun har blitt med via telefon, kan ikke tilordnes til separatøkter, fordi lyden ikke overføres fra hovedøkten.

1

Logg på Cisco Webex Training-nettstedet.

2

I navigasjonsfeltet velger du Bli med i en økt > Direktesendte økter for å vise en liste over koblinger.

3

Velg øktemnet ditt.

4

Velg Administrer registreringer > Tilordne deltakere til separatøkter på forhånd.

5

Endre øktnavnet, om nødvendig.

6

Uthev ett eller flere navn fra Ikke tilordnet-kolonnen, og legg dem til i økten ved å velge Legg til-ikonet.

7

Den første deltakeren som legges til, tilordnes som presentatør. Hvis du vil endre denne utnevnelsen, uthever du en tilordnet deltaker og velger tilordne presentatør-ikonet.

8

Hvis du vil fjerne en deltaker, uthever du den tilordnede deltakeren og velger fjern-ikonet.

9

Velg Legg til separatøkt hvis du vil legge til flere separatøkter.

10

Velg OK.

Manuelt opprette en separatøkt for en annen deltaker

Denne fremgangsmåten er kun for verter, paneldeltakere eller presentatører for opplæringsøkt.

1

I Separatøkt-vinduet velger du navnene på deltakerne du vil invitere til separatøkten.

2

Velg Tilordning av separatøkt på Separatøkt-panelet.

3

Legg til en økt ved å velge Legg til økt- eller +-knappen.

4

Skriv inn et nytt navn, eller bruk det angitte standardnavnet.

5

Uthev navnet på separatøkten.

6

Uthev navnet til deltakeren du oppretter separatøkten for, og velg >>-knappen.

7

Legg til flere Ikke tilordnet-deltakere i økten.

8

Kontroller at deltakeren som skal være presentatør, er valgt.

9

Velg OK.

Separatøkten vises i Separatøkt-panelet og kan startes av presentatøren når som helst.

Be alle deltakerne om å komme tilbake fra en separatøkt

Velg Separatmeny > Be alle om å gå tilbake i Økt-vinduet.

Alle deltakere i separatøkter mottar en melding der de blir bedt om å gå tilbake til hovedopplæringsøkten. De kan velge å forlate økten eller å fortsette.

Sende en kringkastingsmelding til alle separatøkter

1

Velg Separatmeny > Kringkastingsmelding i Økt-vinduet.

2

Velg hvem som skal motta meldingen fra Til-rullegardinlisten.

3

Skriv inn meldingen i Melding-boksen.

4

Velg OK.

Meldingen vises på skrivebordet til de valgte deltakerne under separatøktene.

Avslutte alle separatøkter

Velg Avslutt alle i Separatøkt-panelet.

Alle deltakerne får en melding om at separatøkten avsluttes om 30 sekunder.

Be en separatøkt-presentatør om å dele innhold

Som presentatør for opplæringsøkten kan du be en separatøkt-presentatør om å dele det delte innholdet i hovedopplæringsøkten. Før en separatøkt-presentatør kan dele innhold i hovedøkten, må du avslutte alle separatøkter.

1

Velg Separatmeny > Del innhold i separatøkt i Økt-vinduet.

2

Velg navnet på presentatøren i listen som du vil be om å dele separatøktinnhold.

3

Velg OK.

Den siste presentatøren mottar instruksjoner for deling av innhold fra separatøkten i hovedopplæringsøkten.

Fjerne en deltaker fra en separatøkt

Når du fjerner en deltaker fra en separatøkt, fjernes ikke deltakeren fra hovedopplæringsøkten.

1

I deltakerlisten i Separatøkt-panelet velger du navnet på deltakeren du vil fjerne fra separatøkten.

2

Velg Deltakermeny > Utvis fra separatøkt.