Rechten voor deelsessie toewijzen

U kunt tijdens een trainingssessie op elk gewenst moment aangeven dat deelnemers deelsessies kunnen starten met:

 • Alle deelnemers

 • Alleen de host van de trainingssessie

 • Alleen de presentator

 • Een andere deelnemer in een privésessie

  U kunt ook op elk gewenst moment weer deelsessierechten verwijderen.

Voordat u begint

U kunt geen inhoud delen in de hoofd sessie als een deelsessie wordt uitgevoerd.

1

In het venster Sessie selecteert u het menu Deelnemer > Rechten toewijzen.

2

Schakel onder Communicatie het selectievakje naast Deelsessies met in:

Schakel vervolgens de selectievakjes in voor de deelsessierechten die u aan alle deelnemers wilt toewijzen:

 • Host

 • Presentator

 • Panelleden

 • Alle deelnemers

3

Selecteer OK.


 

De host en presentator van de trainingssessie beschikken altijd over deelsessierechten, ongeacht de deelsessierechten die andere deelnemers hebben.

Deelnemers toestaan om deelsessies te maken


Gebruikers die deelnemen aan een trainingssessie vanuit de Webex Meetings-app voor iOS en Android kunnen geen deel sessies maken, zelfs als ze zijn toegewezen.

1

Selecteer in het venster Sessie het menu Deelsessie > Deelsessievenster openen.

2

Selecteer Deelsessietoewijzingen.

3

Schakel het selectievakje Deelnemers toestaan om deelsessies te maken in.

4

Selecteer OK.

Het menu Deelsessie geeft nu de deelsessieopties voor alle deelnemers weer.


 • Als een deelnemer die al deelneemt aan een hoofdaudioconferentie, deelneemt aan een deelsessie, verhuist hij of zij automatisch van de hoofdsessieaudioconferentie naar de deelsessieaudioconferentie. Deelnemers kunnen niet deelnemen aan een audioconferentie in de hoofdsessie zolang ze verbinding hebben met een deelsessieaudioconferentie.

 • Als de optie audioconferentie niet beschikbaar is of niet is gestart in de hoofdsessie voordat de deelsessie werd gestart, dan is de optie audioconferentie voor deelsessies ook uitgeschakeld.

Een deelsessie maken

Bij een deelsessie wordt de deelnemer die deze sessie start en uitvoert aangewezen als presentator van de deelsessie.


Gebruikers die deelnemen aan een trainingssessie vanuit de Webex Meetings-app voor iOS en Android kunnen geen deel sessies maken, zelfs als ze zijn toegewezen.


U kunt maximaal 100 deel sessies maken in Webex Training, met maximaal 100 personen in elke deelsessie.

Deze procedure geldt alleen voor hosts, panelleden en presentatoren van trainingssessies.

1

Kies Deelsessietoewijzingen in het deelvenster Deelsessie.

2

Selecteer een van de volgende opties:

Optie Beschrijving
Automatisch deelsessies maken en deelnemers toewijzen
 1. Selecteer Automatisch.

 2. Stel het aantal deelsessies of het aantal deelnemers aan een deelsessie in en klik op OK.

Nadat u een deelsessie hebt gestart, wordt een willekeurige deelnemer aangewezen als presentator.

Handmatig deelsessies maken en deelnemers toewijzen
 1. Selecteer Handmatig.

 2. Voeg een sessie toe door op de knop Sessie toevoegen of + te klikken.

 3. Voer een nieuwe naam in of gebruik de standaardnaam die al is ingevuld.

 4. Markeer de naam van de deelsessie.

 5. Markeer de namen van de Niet-toegewezen deelnemers voor wie u de deelsessie wilt toevoegen en klik op de knop >>.

 6. Selecteer de deelnemer die u wilt aanwijzen als presentator.

 7. Selecteer OK.

De presentator kan de deelsessie op elk willekeurig moment starten.

Geregistreerde deelnemers toewijzen aan deelsessies

Als u de optie toewijzing aan deelsessies vóór sessies hebt geactiveerd tijdens het plannen van uw trainingssessie, moet u deelnemers handmatig toewijzen wanneer u registraties behandelt.


Deelnemers die alleen via de telefoon deelnemen, kunnen niet worden toegewezen aan deel sessies omdat hun audio niet vanuit de hoofd sessie wordt overgedragen.

1

Meld u aan bij uw Cisco Webex Training-website.

2

Selecteer op de navigatiebalk Deelnemen aan een sessie > Live-sessies om een lijst met koppelingen weer te geven.

3

Klik op uw sessieonderwerp.

4

Klik op Registraties beheren > Geregistreerde deelnemers vooraf toewijzen aan deelsessies.

5

Wijzig indien nodig de sessienaam.

6

Selecteer één of meer namen in de kolom Niet toegewezen en voeg deze toe aan de sessie door op het pictogram Toevoegen te klikken.

7

De deelnemer die het eerst wordt toegevoegd, wordt aangewezen als presentator. Als u dit wilt wijzigen, selecteert u een toegewezen deelnemer en klikt u op het pictogram Toewijzen.

8

Als u een deelnemer wilt verwijderen, selecteert u de gewenste deelnemer en klikt u op het pictogram Verwijderen.

9

Klik op Deelsessie toevoegen als u meer deelsessies wilt toevoegen.

10

Selecteer OK.

Handmatig een deelsessie voor een andere deelnemer maken

Deze procedure geldt alleen voor hosts, panelleden en presentatoren van trainingssessies.

1

Selecteer in het deelsessievenster de naam van de deelnemers die u voor de deelsessie wilt uitnodigen.

2

Kies Deelsessietoewijzingen in het deelvenster Deelsessie.

3

Voeg een sessie toe door op de knop Sessie toevoegen of + te klikken.

4

Voer een nieuwe naam in of gebruik de standaardnaam die al is ingevuld.

5

Markeer de naam van de deelsessie.

6

Markeer de naam van de deelnemer voor wie u de deelsessie maakt en klik op de knop >>.

7

Voeg meer Niet-toegewezen deelnemers aan de sessie toe.

8

Zorg ervoor dat de deelnemer die u wilt aanwijzen als presentator, is geselecteerd.

9

Selecteer OK.

De deelsessie verschijnt op het deelvenster Deelsessie en kan op elk gewenst moment door de presentator worden gestart.

Alle deelnemers vragen terug te keren vanuit een deelsessie

Selecteer in het venster Sessie het menu Deelsessie > Alle deelnemers vragen terug te keren.

Alle deelnemers in een deelsessie ontvangen een bericht waarin hen wordt gevraagd terug te keren naar de hoofdtrainingssessie. Ze kunnen ervoor kiezen om de sessie te verlaten of te blijven.

Een bericht naar alle deelsessies uitzenden

1

In het sessievenster selecteert u het menu Deelsessie > Bericht uitzenden.

2

Kies wie het bericht moet ontvangen in de vervolgkeuzelijst Aan.

3

Typ uw bericht in het vak Bericht.

4

Selecteer OK.

Uw bericht verschijnt op het bureaublad van de geselecteerde deelnemers tijdens hun deelsessies.

Alle deelsessies beëindigen

Klik op Alle beëindigen in het deelvenster Deelsessie.

Alle deelnemers ontvangen nu een bericht dat hun deelsessie over 30 seconden zal eindigen.

Een deelsessiepresentator vragen inhoud te delen

Als trainingssessiepresentator kunt u een deelsessiepresentator vragen zijn of haar gedeelde inhoud te delen in de hoofdtrainingssessie. Voordat een deelsessiepresentator inhoud in de hoofdsessie kan delen, moet u alle deelsessies beëindigen.

1

Selecteer in het sessievenster het menu Deelsessie > Deelsessie-inhoud delen.

2

Selecteer in de lijst de naam van de presentator waaraan u wilt vragen deelsessie-inhoud te delen.

3

Selecteer OK.

De laatste presentator ontvangt nu instructies om inhoud uit de deelsessie te delen in de hoofdtrainingssessie.

Een deelnemer uit een deelsessie verwijderen

Als u een deelnemer uit een deelsessie verwijdert, wordt hij of zij niet uit de hoofdtrainingssessie verwijderd.

1

Selecteer in de deelnemerslijst op het deelvenster Deelsessie de naam van de deelnemer die u uit de deelsessie wilt verwijderen.

2

Selecteer het menu Deelnemer > Uit deelsessie verwijderen.