Agent vzdáleného přístupu se nepřipojuje v systému Windows Server 2003

Agent vzdáleného přístupu se nepřipojuje v systému Windows Server 2003.

Agent vzdáleného přístupu bliká v systému Windows Server 2003.

Agent vzdáleného přístupu se v systému Windows Server 2003 nepřipojí.


Poznámka:

Poté, co agent vzdáleného přístupu (RA) zavolá rozhraní WININET API k vytvoření připojení SSL k serveru Webex RA, rozhraní WININET API obdrží odpověď ssl handshake. Po vytvoření vytvoří rozhraní WININET API nové připojení k certifikačnímu serveru za účelem aktualizace seznamu odvolaných certifikátů (CRL). Pokud v rámci proxy serveru nebo firewallu uživatele neexistuje žádná výjimka, může být připojení k serveru RA ukončeno.

Příčina:

Většina bran firewall a proxy serverů neumožňuje přímé připojení k certifikačním serverům. K tomuto problému může dojít, pokud se agent vzdáleného přístupu (RA) pokusí o přímé připojení k serveru Webex.

Řešení:

Chcete-li tento problém vyřešit, přidejte následující do seznamu výjimek serveru proxy (crl.verisign.com nebo 12.158.80.10).

    Byl tento článek užitečný?