Agent vzdáleného přístupu se nepřipojuje v systému Windows Server 2003

Agent vzdáleného přístupu se nepřipojuje k systému Windows Server 2003.

Agent vzdáleného přístupu bliká v systému Windows Server 2003.

Můj agent vzdáleného přístupu se k systému Windows Server 2003 nepřipojí.


Poznámka:

Poté, co agent vzdáleného přístupu (RA) zavolá rozhraní WININET API k vytvoření připojení SSL k serveru Webex RA, rozhraní WININET API obdrží odpověď na handshake SSL. Po vytvoření rozhraní WININET API vytvoří nové připojení k certifikačnímu serveru pro aktualizaci seznamu odvolaných certifikátů (CRL). Pokud v proxy serveru nebo bráně firewall uživatele neexistuje žádná výjimka, může být připojení k serveru RA ukončeno.

Příčina:

Většina bran firewall a proxy serverů neumožňuje přímé připojení k certifikačním serverům. K tomuto problému může dojít, pokud se agent vzdáleného přístupu (RA) pokusí o přímé připojení k serveru Webex.

Řešení:

Chcete-li tento problém vyřešit, přidejte do seznamu výjimek proxy (crl.verisign.com a/nebo 12.158.80.10) následující položky.

    Byl tento článek užitečný?

    Související články
    šipka nahoru