Remote Access agenten ansluter inte på Windows Server 2003

Remote Access agenten ansluter inte på Windows Server 2003.

Remote Access agent som blinkar på Windows Server 2003.

Min Remote Access agent kommer inte att anslutas på min Windows Server 2003.


Obs!

När Remote Access -agenten (RA) kräver att wininet API skapar en SSL-anslutning till Webex RA-servern, får wininet API ett SSL-handskakningssvar. När detta har etablerats kommer wininet API att skapa en ny anslutning till certifikatservern för att uppdatera listan över återkallade certifikat (CRL). Om det inte finns något undantag inom användarens proxyserver eller brandvägg kan anslutningen till RA-servern avslutas.

Orsak:

De flesta brandväggar och proxyservrar tillåter inte direktanslutningar till certifikatservrar. Det här problemet kan uppstå om Remote Access (RA)-agenten försöker en direkt anslutning till Webex-servern.

Lösning:

För att lösa detta problem, lägg till följande i listan över proxyfel (crl.verisign.com och/eller 12.158.80.10).

    Var den här artikeln användbar?