Remote Access-agenten ansluter inte på Windows Server 2003

Remote Access-agenten ansluter inte till Windows Server 2003.

Remote Access-agent som blinkar på Windows Server 2003.

Min Remote Access-agent ansluter inte på min Windows Server 2003.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Obs!

efter att Remote Access (RA)-agenten har ringt för WinINet API för att skapa en SSL-anslutning till WEBEX ra-servern får WinINet API: n ett SSL-handskaknings svar. När den har etablerats kommer WinINet API att skapa en ny anslutning till certifierings servern för att uppdatera listan över återkallade certifikat (CRL). Om det inte finns något undantag i användarens proxy eller brand vägg kan anslutningen till RA-servern avslutas.

Orsak:

de flesta brand väggar och proxyservrar tillåter inte direkta anslutningar till certifierings servrar. Det här problemet kan uppstå om Remote Access (RA)-agenten försöker ansluta direkt till WebEx-servern.

Lösning:

Lös problemet genom att lägga till följande i listan över proxy-undantag (crl.verisign.com och/eller 12.158.80.10).

    Var den här artikeln användbar?

    Relaterade artiklar
    uppåtpil