Agent za daljinski pristup se ne povezuje na Windows Server 2003

Agent daljinskog pristupa se ne povezuje na Windows Server 2003.

Daljinski upravljač treperi na Windows Server 2003.

Moj agent daljinskog pristupa se neće povezati na windows Server 2003.


Napomena:Nakon

što agent daljinskog pristupa (RA) pozove wininet API da kreira SSL vezu sa Webex RA serverom, wininet API dobija odgovor na SSL rukovanje. Kada se uspostavi, WINInet API će kreirati novu vezu sa sertifikacionim serverom da bi ažurirao listu opozvanih certifikata (CRL). Ako ne postoji izuzetak unutar korisničkog proxy servera ili zaštitnog zida, veza sa RA serverom može biti prekinuta.

Uzrok:

Većina zaštitnih zidova i proxy servera ne dozvoljava direktne veze sa serverima za certifikaciju. Do ovog problema može doći ako agent daljinskog pristupa (RA) pokuša direktnu vezu sa Webex serverom.

Rešenje:

Da biste rešili ovaj problem, dodajte sledeće na listu izuzetaka proxy servera (crl.verisign.com i/ili 12.158.80.10).

    Da li je ovaj članak bio koristan?