Agent dostępu zdalnego nie łączy się w systemie Windows Server 2003

Agent dostępu zdalnego nie łączy się w systemie Windows Server 2003.

Agent dostępu zdalnego w systemie Windows Server 2003.

Agent dostępu zdalnego nie łączy się w systemie Windows Server 2003.


Uwaga:

Gdy agent dostępu zdalnego (RA) wywoła interfejs API wininet w celu utworzenia połączenia SSL z serwerem Webex RA, interfejs API wininet otrzyma odpowiedź uzgadniania SSL. Po ustanowieniu interfejs API wininet utworzy nowe połączenie z serwerem certyfikacji w celu zaktualizowania listy odwołania certyfikatów (CRL). Jeśli nie ma wyjątku w serwerze proxy lub zaporze użytkownika, połączenie z serwerem RA może zostać przerwane.

Przyczyna:

Większość zapór i serwerów proxy nie zezwala na bezpośrednie połączenia z serwerami certyfikacji. Ten problem może wystąpić, jeśli agent dostępu zdalnego (RA) próbuje nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem Webex.

Rozwiązanie:

Aby rozwiązać ten problem, dodaj następujące elementy do listy wyjątków serwera proxy (crl.verisign.com i/lub 12.158.80.10).

    Czy ten artykuł był pomocny?