Remote Access-agent kobler ikke til på Windows Server 2003

Remote Access-agenten kobler ikke til på Windows Server 2003.

Remote Access-agenten blinker på Windows Server 2003.

Remote Access-agenten min kobler ikke til på min Windows Server 2003.


Merk:

Etter at RA-agenten (Remote Access) anroper wininet API for å opprette en SSL-tilkobling til Webex RA-serveren, mottar wininet API et SSL-håndtrykkssvar. Når tilkoblingen til wininet API er opprettet, opprettes det en ny tilkobling til sertifiseringsserveren for å oppdatere listen over tilbakekalte sertifikater (CRL). Hvis det ikke er noe unntak i brukerens proxy eller brannmur, kan tilkoblingen til RA-serveren bli brutt.

Årsak:

De fleste brannmurer og proxy-servere tillater ikke direkte tilkoblinger til sertifiseringsservere. Dette problemet kan oppstå hvis RA-agenten (Remote Access) prøver å koble direkte til Webex-serveren.

Løsning:

Du kan løse dette problemet ved å legge til følgende i proxy-unntakslisten (crl.verisign.com og/eller 12.158.80.10).

    Var denne artikkelen nyttig?