Přehrání hlasových zpráv v aplikaci

Pro přístup k hlasovým zprávám přímo v aplikaci Webex nepotřebujete PIN .

Informace o tom, pro jakou volací službu jste nastaveni, najdete v tématu Webex | Zjistit, jakou volací službu máte.

1

Přejít na Hlasová schránka , vyberte zprávu a pak si zprávu vyslechněte jedním z následujících způsobů:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu a zvolte Přehrát hlasovou zprávu.
 • Klikněte Přehrát v okně, které se otevře vpravo.

 

Pokud máte nastavit Webex Calling a správce pro vás přepisy zapnul, můžete také číst hlasové zprávy.

Pokud se přepis stále nezobrazuje, může to být způsobeno jedním z následujících důvodů:

 • Zpráva byla zanechána před zpřístupněním přepisů.
 • Přepis stále probíhá.
 • Zpráva nebyla vyslovena dostatečně zřetelně.
 • Byla zanechána zpráva v jiném jazyce než v angličtině.

Máte na dosah ruky několik dalších možností: zavolejte osobě zpět se zvukem nebo videem, odstraňte zprávu nebo označte zprávu jako přečtenou.

Hlasové zprávy mohou zobrazovat jeden z těchto ukazatelů:

 • Vykřičník – Označuje naléhavou a důležitou hlasovou zprávu.

 • Klíč – Označuje soukromou hlasovou zprávu. Soukromé zprávy nelze předávat jiným lidem.

 • Zámek (pouze Unified CM ) – Označuje zabezpečenou hlasová zpráva. Pokaždé, když zprávu přehrajete, stáhne se a místní soubor se po dokončení odstraní.

2

Jakmile si zprávu vyslechnete, můžete ji odeslat na svou adresu Koš Pokud máte nastavit volání v aplikaci Webex (Unified CM). Klikněte na zprávu pravým tlačítkem a vyberte možnost Odstranit . Pokud potřebujete zprávu obnovit, protože jste ji nechtěně smazali, přejděte do své Koš složku, kliknout pravým tlačítkem a vyberte možnost Obnovit .


 

Pokud nevidíte možnost Hlasová schránka v aplikaci Webex , znamená to, že správce nastavit vaši hlasovou schránku tímto způsobem. Můžete však kliknout Zavolat do hlasové schránky a podle pokynů si poslechněte své zprávy. Můžete také přistupovat k dalším funkcím hlasové schránky, jako je vytvoření přizpůsobeného pozdravu, odeslání zprávy a další. Pro přístup k těmto funkcím potřebujete PIN kód – pokud nemůžete vytvořit PIN kód, použijte postup nastavení PIN kódu nebo se obraťte na správce.

Ujistěte se, že máte PIN po ruce. Budete ji potřebovat k poslechu zpráv a správě hlasové schránky.

Informace o tom, pro jakou telefonní službu jste nastaveni, najdete v tématu Webex | Zjistit, jakou volací službu máte.

1

Přejděte do hlasové schránky a potom klepněte na v horní části historie hovorů.

2

Vyberte zprávu a poté v Informace o hlasové schránce okně, klepněte na Přehrát .


 

Pokud máte nastavit Webex Calling a správce pro vás přepisy zapnul, můžete také číst hlasové zprávy.

Pokud se přepis nezobrazí, může to být způsobeno jedním z následujících důvodů:

 • Zpráva byla zanechána před zpřístupněním přepisů.
 • Přepis stále probíhá.
 • Zpráva nebyla vyslovena dostatečně zřetelně.
 • Byla zanechána zpráva v jiném jazyce než v angličtině.

Máte na dosah ruky několik dalších možností: zavolejte osobu zpět, odstraňte zprávu nebo označte zprávu jako přečtenou.

3

Jakmile si zprávu vyslechnete, můžete ji odeslat na svou adresu Koš Pokud máte nastavit volání v aplikaci Webex (Unified CM). Potáhněte prstem doleva na zprávu a klepněte na Odstranit. Pokud potřebujete zprávu obnovit, protože jste ji omylem odstranili, přejděte do složky Koš, klepněte na zprávu a pak vyberte Obnovit.

4

Klepněte na , vyberte Volat hlasovouschránku a podle pokynů získejte přístup k dalším funkcím hlasové schránky, jako je vytvoření přizpůsobeného pozdravu, odeslání zprávy a další. Pro přístup k těmto funkcím potřebujete PIN kód. Pokud kód PIN nelze vytvořit, obraťte se na správce.