Reprodukuj govorne poruke u aplikaciji

Nije vam potreban PIN da biste pristupili glasovnim porukama direktno u aplikaciji Webex aplikacije.

Da biste videli za koju uslugu pozivanja ste podešeni, pogledajte Webex | Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

1

Idite na govornu poštu, odaberite poruku, a zatim je poslušajte na jedan od sledećih načina:

 • Kliknite desnim tasterom miša na poruku i izaberite stavku Reprodukuj glasovnu poruku.
 • Kliknite na dugme Reprodukuj u prozoru koji se otvara sa desne strane.

 

Glasovne poruke možete da čitate i ako ste podešeni tako da Webex Calling a administrator je uključio transkripte za vas.

Ako i dalje ne vidite transkript, to može biti iz jednog od sledećih razloga:

 • Poruka je oteta pre nego što su transkripti učinili dostupnim.
 • Transkripcija je još uvek na čekanju.
 • Poruka nije dovoljno jasna.
 • Poruka je oteta na jeziku koji nije engleski.

Na dohvat ruke vam je još nekoliko opcija: pozovite osobu sa audio ili video zapisom, izbrišite poruku ili označite poruku kao pročitanu.

Vaše glasovne poruke mogu da pokažu jedan od sledećih indikatora:

 • Uzvičnici – Označava hitnu, važnu glasovnu poruku.

 • Ključ – Označava privatnu glasovnu poruku. Ne možete da prosleđivanje privatnih poruka drugim osobama.

 • Zaključavanje (Unified CM samo) – označava bezbednu govorna poruka. Svaki put kada reprodukujete poruku, ona se preuzima, a zatim se lokalna datoteka briše kada završite.

2

Nakon što preslušate poruku, možete da je pošaljete u fasciklu "Otpad", ako ste podešeni tako da pozivate u Webex aplikaciji (Unified CM). Kliknite desnim tasterom miša na poruku i izaberite stavku Izbriši. Ako je potrebno da spasete poruku zato što ste je slučajno izbrisali, idite u fasciklu "Otpad", desni klik poruku, a zatim izaberite stavku Spasavanje.


 

Ako u aplikaciji za govornu poštu ne vidite opciju Webex, to znači da vaš administrator nije na ovaj način podesio govornu poštu. Međutim, možete da kliknete na "Pozovi govornu poštu" i pratite odzive da biste preslušali poruke. Takođe možete da pristupite većem izboru funkcija govorne pošte, kao što je kreiranje personalizovanog pozdrava, slanje poruke i još mnogo toga. Potreban vam je PIN da biste pristupili ovim funkcijama – koristite podešavanje PIN procedure ili se obratite administratoru ako ne možete da kreirate PIN kôd.

Uverite se da vam je PIN pri ruci. Biće vam potrebno da slušate poruke i upravljate govornom poštom.

Da biste videli za koju telefonsku uslugu ste podešeni, pogledajte Webex | Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

1

Idite na, a zatim dodirnite govornu poštu na vrhu istorije poziva.

2

Odaberite poruku, a zatim u prozoru Informacije o govornoj pošti dodirnite stavku Reprodukuj.


 

Glasovne poruke možete da čitate i ako ste podešeni tako da Webex Calling a administrator je uključio transkripte za vas.

Ako ne vidite transkripciju, to može biti iz jednog od sledećih razloga:

 • Poruka je oteta pre nego što su transkripti učinili dostupnim.
 • Transkripcija je još uvek na čekanju.
 • Poruka nije dovoljno jasna.
 • Poruka je oteta na jeziku koji nije engleski.

Na dohvat ruke vam je još nekoliko opcija: pozovite osobu nazad, izbrišite poruku ili označite poruku kao pročitanu.

3

Nakon što preslušate poruku, možete da je pošaljete u fasciklu "Otpad", ako ste podešeni tako da pozivate u Webex aplikaciji (Unified CM). Brzo prevucite nalevo na poruku i dodirnite dugme Izbriši. Ako je potrebno da spasete poruku zato što ste je slučajno izbrisali, idite u fasciklu "Đubre", dodirnite poruku, a zatim izaberite stavku Spasavanje.

4

Dodirnite , izaberite stavku Pozovi govornupoštu , a zatim sledite upite za pristup većem broju funkcija govorne pošte, kao što su kreiranje personalizovanog pozdrava, slanje poruke i još mnogo toga. Potreban vam je PIN da biste pristupili ovim funkcijama. Ako ne možete da kreirate PIN, obratite se administratoru.