Reproduciraj glasovne poruke u aplikaciji

Ne trebate PIN za izravan pristup glasovnim porukama uAplikacija Webex.

Da biste vidjeli za koju ste uslugu pozivanja postavljeni, pročitajte članak Webex | Saznajte koju uslugu poziva imate.

1

Idite na govornu poštu, odaberite poruku, a zatim poslušajte poruku na jedan od sljedećih načina:

 • Desnom tipkom miša kliknite poruku i odaberite Reproduciraj glasovnu poruku.
 • Kliknite Play u prozoru koji se otvara zdesna.

 

Glasovne poruke možete pročitati i ako ste postavljeni s Webex Callingom, a administrator je za vas uključio transkripcije.

Ako još uvijek ne vidite transkripciju, to može biti zbog jednog od sljedećih razloga:

 • Poruka je ostavljena prije dostupnosti prijepisa.
 • Transkripcija je još uvijek u tijeku.
 • Poruka nije izgovorena dovoljno jasno.
 • Poruka je ostavljena na jeziku koji nije engleski.

Na dohvat ruke vam je nekoliko drugih mogućnosti: nazovite osobu zvukom ili videozapisom, izbrišite poruku ili označite poruku kao pročitanu.

Vaše glasovne poruke mogu prikazivati jedan od sljedećih pokazatelja:

 • Uskličnik – označava hitnu, važnu glasovnu poruku.

 • Tipka – označava privatnu glasovnu poruku. Privatne poruke ne možete prosljeđivati drugim osobama.

 • Lock (samo unificirani CM)- Označava sigurnu glasovnu poruku. Svaki put kada reproducirate poruku, ona se preuzima, a zatim se lokalna datoteka briše kada završite.

2

Nakon što poslušate poruku, možete je poslati u mapu Otpad, ako ste postavljeni pomoću PozivanjeAplikacija Webex(Unified CM). Desnom tipkom miša kliknite na poruku i odaberite Izbriši. Ako trebate vratiti poruku jer ste je slučajno izbrisali, otvorite mapu Otpad, kliknite desnom tipkom miša na poruku i odaberite Oporavak.


 

Ako ne vidite opciju govorne pošte uAplikacija Webex, to znači da administrator nije postavio govornu poštu na taj način. No, možete kliknuti na Call Voicemail i slijediti upute za slušanje vaših poruka. Također možete pristupiti više značajki govorne pošte, kao što su stvaranje personaliziranog pozdrava, slanje poruke i još mnogo toga. Za pristup tim značajkama potreban vam je PIN – upotrijebite postupak postavljanja PIN-a ili se obratite administratoru ako ne možete stvoriti PIN.

Provjerite je li PIN pri ruci. Trebat će vam da slušate svoje poruke i upravljate govornom poštom.

Da biste vidjeli za koju ste telefonsku uslugu postavljeni, pročitajte članak Webex | Saznajte koju uslugu poziva imate.

1

Idite na , a zatim dodirnite Govorna pošta pri vrhu povijesti poziva .

2

Odaberite poruku, a zatim u prozoru s informacijama o govornoj pošti dodirnite Reproduciraj.


 

Glasovne poruke možete pročitati i ako ste postavljeni s Webex Callingom, a administrator je za vas uključio transkripcije.

Ako ne vidite transkripciju, to može biti zbog jednog od sljedećih razloga:

 • Poruka je ostavljena prije dostupnosti prijepisa.
 • Transkripcija je još uvijek u tijeku.
 • Poruka nije izgovorena dovoljno jasno.
 • Poruka je ostavljena na jeziku koji nije engleski.

Na dohvat ruke vam je nekoliko drugih mogućnosti: nazovite osobu natrag, izbrišite poruku ili označite poruku kao pročitanu.

3

Nakon što poslušate poruku, možete je poslati u mapu Otpad, ako ste postavljeni pomoću PozivanjeAplikacija Webex(Unified CM). Prstom prijeđite ulijevo po poruci, a zatim dodirnite Izbriši. Ako trebate oporaviti poruku jer ste je slučajno izbrisali, idite u mapu Smeće, dodirnite poruku, a zatim odaberite Oporavi.

4

Dodirnite , odaberite Nazovi govornu poštu , azatim slijedite upute za pristup većem broju značajki govorne pošte, kao što su stvaranje personaliziranog pozdrava, slanje poruke i još mnogo toga. Za pristup tim značajkama potreban vam je PIN. Ako ne možete stvoriti PIN, obratite se administratoru.