Spela upp röstmeddelanden i appen

Du behöver ingen PIN-kod för att komma åt röstmeddelanden direkt i Webex-appen.

Se Webex ta reda på vilka samtalstjänst du har för information om vilken samtalstjänst du har för mer information | om vilken samtalstjänst duhar.

1

Gå till Röstbrevlåda , välj ett meddelande och lyssna sedan på meddelandet på något av följande sätt:

 • Högerklicka på meddelandet och välj Spela upp röstmeddelande.
 • Klicka på Spela upp i fönstret som öppnas till höger.

 

Du kan även läsa dina röstmeddelanden om du har Webex Calling och administratören har aktiverat transkriptioner åt dig.

Om du fortfarande inte ser en transkription kan det bero på någon av följande orsaker:

 • Meddelandet lämnades innan transkriptionerna gjordes tillgängliga.
 • Transkriptionen väntar fortfarande.
 • Meddelandet talades inte upp tillräckligt tydligt.
 • Meddelandet lämnades på ett annat språk än engelska.

Du har några andra alternativ nära till hands: ring upp personen med ljud eller video, ta bort meddelandet eller markera meddelandet som läst.

Dina röstmeddelanden kan visa en av dessa indikatorer:

 • Utropstecken– Anger ett brådskande, viktigt röstmeddelande.

 • Nyckel– Anger ett privat röstmeddelande. Du kan inte vidarebefordra privata meddelanden till andra personer.

 • Lås (endast Unified CM ) – indikerar ett säkert röstmeddelande. Varje gång du spelar upp meddelandet hämtas det och den lokala filen tas bort när du är klar.

2

När du har lyssnat på ett meddelande kan du skicka det till din Papperskorgen mapp om du har konfigurerat samtal i Webex-appen (Unified CM). Högerklicka på meddelandet och välj Ta bort . Om du behöver återställa meddelandet eftersom du har raderat det av misstag går du till din Papperskorgen högerklickar du på meddelandet och väljer sedan Återställ .


 

Om du inte ser Röstbrevlåda i Webex-appen betyder det att administratören inte har konfigurerat din röstbrevlåda på det här sättet. Men du kan klicka Ring till röstbrevlåda och följ uppmaningarna för att lyssna på dina meddelanden. Du kan också få tillgång till fler röst brev låde funktioner, såsom att skapa en personlig hälsning, skicka ett meddelande och mycket mer. Du behöver en PIN-kod för att få åtkomst till dessa funktioner – använd den konfigurerade PIN-koden eller kontakta din administratör om du inte kan skapa en PIN-kod.

Se till att du har din PIN-kod till hands. Du behöver den för att lyssna på dina meddelanden och hantera din röstbrevlåda.

Se Webex ta reda på vilka samtalstjänst du har för mer information om vilken | telefontjänst duhar.

1

Gå till och knacka sedan på Röstbrevlåda överst i samtalshistoriken.

2

Välj ett meddelande och sedan i Information om röstbrevlåda fönster trycker du på Spela upp .


 

Du kan även läsa dina röstmeddelanden om du har Webex Calling och administratören har aktiverat transkriptioner åt dig.

Om du inte ser en transkription kan det bero på någon av följande orsaker:

 • Meddelandet lämnades innan transkriptionerna gjordes tillgängliga.
 • Transkriptionen väntar fortfarande.
 • Meddelandet talades inte upp tillräckligt tydligt.
 • Meddelandet lämnades på ett annat språk än engelska.

Du har några andra alternativ nära till hands: ringa upp personen, ta bort meddelandet eller markera meddelandet som läst.

3

När du har lyssnat på ett meddelande kan du skicka det till din Papperskorgen mapp om du har konfigurerat samtal i Webex-appen (Unified CM). Svep till vänster över meddelandet och knacka på Ta bort. Om du behöver återställa meddelandet eftersom du har tagit bort det av misstag går du till papperskorgsmappen, knackar på meddelandet och väljer sedan Återställ .

4

Tryck på , välj Ring röstbrevlåda och följ sedan anvisningarna för att få tillgång till fler röst brev låde funktioner, såsom att skapa en personlig hälsning, skicka ett meddelande och mycketmer. Du behöver en PIN-kod för att få åtkomst till dessa funktioner. Kontakta administratören om du inte kan skapa en PIN-kod.