Možnosti žádosti o službu

Možnost

Popis

Schválit žádosti z těchto e-mailových domén

Pomocí této možnosti můžete automaticky přijímat požadavky z domény. Zde zadejte adresu URL v tomto formátu:

webex.com

Můžete použít hvězdičku k označení, že část názvu domény může být nahrazena libovolnými znaky:

*.webex.net

Chcete-li zadat více domén, oddělte každou doménu čárkami (ale bez mezer).

webex.com,*.webex.net, webex.org

Odmítnout žádosti, které nejsou z těchto e-mailových domén

Pomocí této možnosti můžete automaticky odmítat požadavky, které nepocházejí z určité domény. Zadejte doménu, ze které přijímáte požadavky v tomto formátu:

webex.com

Můžete použít hvězdičku k označení, že část názvu domény může být nahrazena libovolnými znaky:

*.webex.net

Chcete-li zadat více domén, oddělte každou doménu čárkami (ale bez mezer).

webex.com,*.webex.net, webex.org

Všichni správci webu

Vyberte tuto možnost, chcete-li, aby byly všechny žádosti, které jsou automaticky odmítnuty, odeslány všem správcům webu k posouzení.

Vybraní správci webu

Vyberte tuto možnost, chcete-li, aby byly všechny žádosti, které jsou automaticky odmítnuty, odeslány konkrétnímu správci webu k posouzení. Poté do pole zadejte e-mailovou adresu správce webu.

Zpracování požadavků na služby

Tento postup je určen pouze pro weby verze Enterprise. Pokud jste povolili možnost povolit uživatelům požadovat více služeb, použijte tento postup k přijetí nebo odmítnutí žádostí o služby.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Informace o webu.

2

Na stránce Informace o webu klepněte na odkaz Nové požadavky na oprávnění.

Tento odkaz se zobrazí pouze v případě, že jeden nebo více uživatelů, kteří mají účet na vašem webu, požádali o oprávnění hostitele pro další službu.

3

V části Požadovaná služba zaškrtněte políčko pro každou žádost o službu, kterou chcete zpracovat.

4

Vyberte možnost Přijmout nebo Odmítnout.

Správa webu odešle osobě, která o službu požádala, e-mailovou zprávu s uvedením, zda byla schválena nebo zamítnuta.