Opties voor serviceaanvragen

Optie

Beschrijving

Aanvragen van deze e-maildomeinen goedkeuren

Gebruik deze optie om automatisch aanvragen van een domein te accepteren. Voer hier een URL in met de volgende indeling:

webex.com

U kunt een asterisk gebruiken om aan te geven dat een deel van de domeinnaam kan worden vervangen door elke willekeurige tekenreeks:

*.webex.net

Als u meerdere domeinen wilt opgeven, scheidt u de domeinen door middel van een komma (zonder spaties).

webex.com,*.webex.net,webex.org

Aanvragen afwijzen die niet van deze e-maildomeinen afkomstig zijn

Gebruik deze optie om aanvragen die niet afkomstig zijn van een bepaald e-maildomein, automatisch af te wijzen. Voer het domein in waarvoor u aanvragen met deze indeling accepteert:

webex.com

U kunt een asterisk gebruiken om aan te geven dat een deel van de domeinnaam kan worden vervangen door elke willekeurige tekenreeks:

*.webex.net

Als u meerdere domeinen wilt opgeven, scheidt u de domeinen door middel van een komma (zonder spaties).

webex.com,*.webex.net,webex.org

Alle sitebeheerders

Selecteer deze optie om alle aanvragen die automatisch worden afgewezen, ter overweging door te sturen naar alle sitebeheerders.

Geselecteerde sitebeheerders

Selecteer deze optie om alle aanvragen die automatisch worden afgewezen, ter overweging door te sturen naar bepaalde sitebeheerders. Voer vervolgens in het vak het e-mailadres van de desbetreffende sitebeheerder in.

Serviceaanvragen verwerken

Deze procedure is alleen bedoeld voor Enterprise Edition-sites. Als u de optie hebt ingeschakeld die gebruikers de mogelijkheid biedt om meer services aan te vragen, gebruikt u deze procedure om de serviceaanvragen goed te keuren of af te wijzen.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Sitegegevens.

2

Selecteer de koppeling Nieuwe rechtenaanvraag op de pagina Sitegegevens.

Deze koppeling wordt alleen weergegeven als een of meer gebruikers met een account op uw site hostrechten voor een aanvullende service hebben aangevraagd.

3

Schakel in het gedeelte Service aangevraagd het selectievakje in voor elke serviceaanvraag die u wilt verwerken.

4

Selecteer Accepteren of Afwijzen.

Sitebeheer verzendt een e-mailbericht naar de persoon die de service heeft aangevraagd. Hierin wordt vermeld of de aanvraag is geaccepteerd of afgewezen.