Alternativ för Tjänsteförfrågan

Alternativ

Beskrivning

Godkänn förfrågningar från dessa e-postdomäner

Använd detta alternativ för att automatiskt godkänna förfrågningar från en domän. Ange URL:en här och i detta format:

webex.com

Du kan använde en asterisk för att visa att valfria tecken kan ersättas med en del av domännamnet:

*.webex.net

För att ange flera domäner ska du separera varje domän med kommatecken (men inga mellanslag).

webex.com,*.webex.net,webex.org

Avvisa förfrågningar som inte kommer från dessa e-postdomäner

Använd detta alternativ för att automatiskt avvisa förfrågningar som inte kommer från en viss domän. Fyll i domänen från vilken du godkänner förfrågningar i det här formatet:

webex.com

Du kan använde en asterisk för att visa att valfria tecken kan ersättas med en del av domännamnet:

*.webex.net

För att ange flera domäner ska du separera varje domän med kommatecken (men inga mellanslag).

webex.com,*.webex.net,webex.org

Alla webbplatsadministratörer

Välj detta alternativ för att skicka alla automatiskt avvisade förfrågningar till alla webbplatsadministratörer för övervägande.

Valda webbplatsadministratörer

Välj detta alternativ för att låta alla förfrågningar som automatiskt avvisas skickas till en specifik webbplatsadministratör för övervägande. Ange sedan webbplatsadministratörens e-postadress i rutan.

Behandla tjänsteförfrågningar

Denna procedur är endast för företagsversioner. Om du har aktiverat alternativet att tillåta användare att begära fler tjänster ska du använda denna procedur för att godkänna eller avvisa tjänsteförfrågningar.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Webbplatsinformation.

2

På sidan Webbplatsinformation, välj länken Nya privilegieförfrågningar.

Denna länk visas bara om en eller flera användare, som har ett konto på din webbplats, har begärt värdprivilegier för ytterligare en tjänst.

3

I avsnittet Begärd tjänst väljer du kryssrutan för varje tjänsteförfrågan som du vill hantera.

4

Välj Godkänn eller Avvisa.

Administrering av webbplatsen skickar ett e-postmeddelande till personen som har begärt tjänsten där det framgår om förfrågan har godkänts eller avvisats.