iPhone a iPad

Než začnete

Chcete-li používat režim s nízkou šířkou pásma, musí být splněna jedna z následujících podmínek:

  • Správce nastaví systém tak, aby zpracovával hovory mezi zařízeními, která používají různé kodeky.

1

Na obrazovce Nastavenív části Hovor klepněte na tlačítko Zvuk a video.

2

V části Zvuk nastavte Režim nízké šířky pásma na vypnuto.


 

Pokud voláte zařízení, které nepodporuje tentýž kodek s nízkou šířkou pásma. Může dojít k některému z následujících problémů:

  • Nelze slyšet zvuk.

  • Hovor je okamžitě odpojen.

Android

Než začnete

Chcete-li používat režim s nízkou šířkou pásma, musí být splněna jedna z následujících podmínek:

  • Správce nastavil systém tak, aby zpracovával hovory mezi zařízeními, která používají různé kodeky.

  • Vaše zařízení i zařízení volané osoby podporují stejný kodek s nízkou šířkou pásma (G.729a nebo G.729b)

1

Na obrazovce Nastavenív části Hovor klepněte na tlačítko Zvuk a video.

2

Zapněte nebo vypněte nastavení Režim s nízkou šířkou pásma.


 

Pokud voláte zařízení, které nepodporuje tentýž kodek s nízkou šířkou pásma a systém není nastaven tak, aby zpracoval neshodu kodeku, může dojít k jednomu z následujících problémů:

  • Nelze slyšet zvuk

  • Hovor je okamžitě odpojen