iPhone och iPad

Innan du börjar

Ett av följande påståenden måste gälla för att du ska kunna använda låg bandbredd:

  • Din administratör konfigurerar systemet så att det kan hantera samtal mellan enheter som använder olika kodekar.

1

Tryck på Ljud och video på skärmen Inställningar, under Samtal.

2

Under Ljud ställer du in Läge för låg bandbredd på Av.


 

Om du ringer till en enhet som inte stöder samma codec för låg bandbredd kan något av följande problem uppstå:

  • Du hör inget ljud.

  • Samtalet kopplas från direkt.

Android

Innan du börjar

Ett av följande påståenden måste gälla för att du ska kunna använda låg bandbredd:

  • Din administratör har konfigurerat systemet så att det kan hantera samtal mellan enheter som använder olika kodek

  • Både din enhet och enheten du ringer till stöder samma codec för låg bandbredd (G.729a eller G.729b)

1

Tryck på Ljud och video på skärmen Inställningar, under Samtal.

2

Aktivera eller stäng av inställningen Läge för låg bandbredd.


 

Om du ringer en enhet som inte stöder samma codec för låg bandbredd och systemet inte har konfigurerats för att hantera omaka codec kan du få ett av följande problem:

  • Du hör inget ljud

  • Samtalet frånkopplas omedelbart