iPhone i iPad

Zanim rozpoczniesz

Aby można było używać trybu niskiej przepustowości, musi być spełniony jeden z następujących warunków:

  • Administrator skonfigurował w systemie obsługę połączeń między urządzeniami używającymi różnych kodeków.

1

Na ekranie Ustawienia w sekcji Połączenie dotknij opcji Audio i wideo.

2

W sekcji Audio wyłącz opcję Tryb niskiej przepustowości.


 

W przypadku nawiązania połączenia z urządzeniem, które nie obsługuje tego samego kodeka dla sieci o niskiej przepustowości. Może wystąpić jeden z następujących problemów:

  • Brak dźwięku.

  • Natychmiastowe rozłączenie połączenia.

Android

Zanim rozpoczniesz

Aby można było używać trybu niskiej przepustowości, musi być spełniony jeden z następujących warunków:

  • Administrator skonfigurował w systemie obsługę połączeń między urządzeniami używającymi różnych kodeków

  • Obydwie strony połączenia używają urządzeń obsługujących ten sam kodek dla sieci o niskiej przepustowości (G.729a lub G.729b)

1

Na ekranie Ustawienia w sekcji Połączenie dotknij opcji Audio i wideo.

2

Włącz lub wyłącz ustawienie Tryb niskiej przepustowości.


 

Jeśli połączysz się z urządzeniem, które nie obsługuje tego samego kodeka dla sieci o niskiej przepustowości, a system nie ma skonfigurowanej obsługi różnych kodeków, może wystąpić jeden z następujących problemów:

  • Brak dźwięku

  • Natychmiastowe rozłączenie połączenia