iPhone og iPad

Før du begynner

Hvis du vil bruke modusen lav bånd bredde, må ett av følgende være oppfylt:

  • Systemansvarlig konfigurerer systemet til å behandle samtaler mellom enheter som bruker forskjellige kodeker.

1

Trykk på lyd og video under ring i skjerm bildet innstillinger.

2

Under lyd , sett modus for lav bånd bredde til av.


 

Hvis du ringer en enhet som ikke støtter den samme kodeken med lav bånd bredde. Ett av følgende problem kan oppstå:

  • Du kan ikke høre lyd.

  • Anropet frakobles umiddelbart.

Android

Før du begynner

Hvis du vil bruke modusen lav bånd bredde, må ett av følgende være oppfylt:

  • Systemansvarlig har konfigurert systemet til å behandle samtaler mellom enheter som bruker forskjellige kodeker

  • Både enheten og enheten til personen du ringer støtter den samme lav bånd bredde codecen (G. 729a eller G. 729b)

1

Trykk på lyd og video under ring i skjerm bildet innstillinger.

2

Slå innstillingen for lav bånd bredde modus på eller av.


 

Hvis du ringer en enhet som ikke støtter den samme kodeken med lav bånd bredde, og systemet ikke er konfigurert til å behandle en kodek som ikke Sams varer, kan det hende at du opplever ett av følgende problem:

  • Du kan ikke høre lyd

  • Anropet er umiddelbart frakoblet