iPhone i iPad

Pre nego što počneš

Da biste koristili režim niskog propusnog opsega, mora biti tačno jedno od sledećih načina:

  • Administrator podešava sistem za rukovanje pozivima između uređaja koji koriste različite kodeke.

1

Na ekranu Postavke, u okviru Poziv , dodirnite Audio i Video.

2

U okviru zvuka podesite režim niskog propusnog opsega da se isključi.


 

Ako pozovete uređaj koji ne podržava isti kodek niskog propusnog opsega. Može doći do jednog od sledećih problema:

  • Ne možete da čujete zvuk.

  • Poziv je odmah prekinut.

Android

Pre nego što počneš

Da biste koristili režim niskog propusnog opsega, mora biti tačno jedno od sledećih načina:

  • Administrator je podesio sistem za rukovanje pozivima između uređaja koji koriste različite kodeke

  • I vaš uređaj i uređaj osobe koju zovete podržavaju isti kodek niskog propusnog opsega (G.729a ili G.729b)

1

Na ekranu Postavke, u okviru Poziv , dodirnite Audio i Video.

2

Uključivanje ili isključivanje postavke režima niskog propusnog opsega.


 

Ako pozovete uređaj koji ne podržava isti kodek niskog propusnog opsega, a sistem nije podešen za nepodudaranje kodeka, može doći do nekog od sledećih problema:

  • Ne možeš da čuješ zvuk

  • Poziv je odmah prekinut